Elektroenergetyka

Wojciech Dąbrowski Prezesem Rady Zarządzającej PKEE

– Będę dążył do tego, aby Polski Komitet Energii Elektrycznej skutecznie reprezentował polski sektor energetyczny. Jednym z moich priorytetów jest merytoryczna i ścisła współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży w celu wypracowania systemowych rozwiązań. Zmiany w kierunku niskoemisyjnym w  energetyce to nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale także bardzo ważny wymiar społeczny. Potrzebne jest zbudowanie sprawiedliwego mechanizmu podziału kosztów i korzyści związanych z realizacją niskoemisyjnej gospodarki – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Prezes Rady Zarządzającej PKEE.

Wojciech Dąbrowski od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od 20 lutego 2020 r. jest Prezesem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wcześniej, od listopada 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A., gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową zajmującą się ciepłownictwem w ramach Grupy Kapitałowej PGE. W 2019 r. przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w procesie integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w administracji rządowej i samorządowej. Zajmował się doradztwem inwestycyjnymi prawnym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i kierowania zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Nadzorował przygotowywanie i realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz projekty z obszaru M&A, a także działania restrukturyzacyjne oraz  rozwojowe w przedsiębiorstwach poprawiające ich funkcjonowanie i rentowność.

W 2019 r. został ponownie wybrany przez Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) na Prezesa Zarządu. Jest również członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama