Elektroenergetyka

Działania Ministerstwa Klimatu w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce

– W związku ze stanem epidemii w Polsce na bieżąco monitorujemy sytuację w sektorze energetyczno-paliwowym i gospodarki odpadami, a także zasoby rezerw, które znajdują się we właściwości Agencji Rezerw Materiałowych. Robimy wszystko, aby Polacy mogli czuć się bezpieczni – poinformował Minister Klimatu Michał Kurtyka.

Ministerstwo Klimatu jest w stałym kontakcie z sztabami kryzysowymi powołanymi w kluczowych spółkach sektora energetycznego i paliwowego, o których utworzenie Minister Michał Kurtyka zwrócił się podczas ubiegłotygodniowej wideokonferencji z kierownictwem tych spółek. Jak podkreśla Szef Resortu, rozmowy te dotyczyły przede wszystkim przygotowania planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. Efektem rozmów jest m.in. zidentyfikowanie kluczowych procesów dla firm w obecnej sytuacji.

– Funkcjonujące w spółkach sztaby na bieżąco informują o aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach. Chodzi przede wszystkim o monitoring rynku oraz zapewnienie gotowości do podjęcia właściwych działań na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej w tym sektorze – podkreślił Minister Klimatu Michał Kurtyka.

– Z informacji, które otrzymujemy, nie ma obecnie powodów do niepokoju. Aktualnie zapewniona jest ciągłość funkcjonowania spółek z tego sektora. Firmy zadbały też ochronę swoich pracowników – dodał.

Gospodarka odpadami

Jak zaznaczył Szef Resortu, w związku z obecnym stanem epidemii w Polsce, Ministerstwo Klimatu na bieżąco monitoruje także sytuację w sektorze gospodarki odpadami.

– Uważnie śledzimy wszystkie kwestie dotyczące gospodarowania odpadami, w szczególności medycznymi o właściwościach zakaźnych, wytwarzanymi w czasie występowania w Polsce koronawirusa. Priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mogą mieć styczność z takimi odpadami. Dlatego monitorujemy sytuację, aby móc skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu ewentualnych zagrożeń w tym obszarze – powiedział Minister Kurtyka.

Zasoby rezerw materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) na bieżąco realizuje wszystkie decyzje ministra właściwego do spraw energii oraz dyspozycje ministra zdrowia dotyczące udostępniania i tworzenia medycznych rezerw strategicznych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama