Elektroenergetyka

PSE uruchomiły możliwość zgłaszania transakcji zawartych na rynku wtórnym w ramach rynku mocy

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. uczestnicy rynku mocy mogą zgłaszać transakcje  w ramach obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi. Nowa funkcjonalność jest dostępna na Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl). 

W ramach funkcjonującego w Polsce mechanizmu mocowego istnieje możliwość sprzedaży i  kupna obowiązków mocowych. Operator systemu przesyłowego nie weryfikuje treści porozumień ani umów zawartych między dostawcami mocy, nie wymaga także przedstawienia dowodów zawarcia tego rodzaju porozumień. Transakcje pomiędzy dostawcami mocy zawierane są w dowolnej formie, bez udziału OSP. Istnieje jednak obowiązek zgłoszenia transakcji do rejestru rynku mocy i zweryfikowania jej przez OSP pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o rynku mocy. Właśnie do tego służy nowe narzędzie.

Od chwili zgłoszenia transakcji OSP ma trzy dni robocze na wyrażenie wobec niej sprzeciwu albo jej zatwierdzenie. Jeżeli transakcja spełnia określone kryteria, OSP wpisuje ją do rejestru.

Minimalna wielkość obowiązku mocowego objęta pojedynczą transakcją to 0,001 MW. Natomiast minimalny okres jego trwania to jedna godzina z zakresu 7:00-22:00 w dni robocze. Aktualne przepisy nie przewidują możliwości przenoszenia obowiązku mocowego między jednostkami rynku mocy tego samego dostawcy mocy.

Dla ułatwienia użytkownikom udostępniono instrukcję, w której szczegółowo opisano sposób zgłaszania transakcji w ramach obrotu wtórnego zawieranych na rynku wtórnym. Można się z nią zapoznać na stronie www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania również można znaleźć na stronie internetowej PSE: www.pse.pl/faq-rynek-mocy

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Działy

Reklama