Elektroenergetyka

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

PSE informują, że aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały 2021 r. zostały przeprowadzone 18  marca 2020 r.

  • aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/r. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla I kwartału roku dostaw 2021 wynosi 880,931 MW,
  • aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/r. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla II kwartału roku dostaw 2021 wynosi 303,260 MW,
  • aukcja dodatkowa na 3. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/r. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla III kwartału roku dostaw 2021 wynosi 156,010 MW,
  • aukcja dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/r. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla IV kwartału roku dostaw 2021 wynosi 616,760 MW.

Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresami: www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2021, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2021, www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-3-kwartal-2021 oraz www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2021. 

Dokumenty do pobrania:

Komunikat OSP

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 1. kwartał roku 2021

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 2. kwartał roku 2021

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 3. kwartał roku 2021

Wstępne wyniki aukcji dodatkowej na 4. kwartał roku 2021

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Działy

Reklama