Elektroenergetyka

ENERGA: Wytwarzanie i dostawa energii elektrycznej zgodnie z planem

Grupa Energa wprowadza kolejne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom. Do odwołania większość spraw załatwić można głównie przez Internet – zamknięte są salony obsługi Energi Obrotu, a także placówki Energi Operatora. Ograniczona została praca monterów działających w terenie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii są przyjmowane jednak jak do tej pory. Zagrożone nie są także dostawy energii elektrycznej.

Grupa podejmuje wszelkie działania, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. W Enerdze SA na bieżąco pracuje Zespół ds. monitorowania zagrożenia COVID-19, który regularnie rekomenduje działania prewencyjne dla wszystkich spółek Grupy. Rekomendowane i przestrzegane są zachowania zgodne z komunikatami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszyscy pracownicy, którzy mają taką możliwość, pracują zdalnie. W siedzibach spółek ogromną wagę przykłada się do przestrzegania zasad higieny (https://media.energa.pl/pr/490769/grupa-energa-dba-o-bezpieczenstwo-klientow-i-pracownikow).

Wszyscy pracownicy i współpracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem zostali objęci szczególnymi zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiec zarażeniu koronawirusem. Mowa przede wszystkim o pracownikach Energi Obrotu pracujących na co dzień w obsłudze klienta, a także Energi Operatora – np. monterów działających w terenie. Energa Obrót do odwołania zamknęła swoje własne salony sprzedaży, taką rekomendację skierowano też do punktów partnerskich (więcej informacji o działaniu placówek znaleźć można na stronie www.energa.pl/dom/placowki). Skrócone zostały też godziny pracy infolinii – telefon 555 555 555 dostępny jest teraz od poniedziałku do piątku w godz. 7-16 dla klientów indywidualnych i 8-16 dla przedstawicieli firm. Pracownicy obsługi w większości pracują zdalnie. Do minimum zostały ograniczone też działania marketingu bezpośredniego.

Zakażeniom koronawirusem aktywnie zapobiega też Energa Operator. Początkowe działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie kontaktu Klient – Pracownik, polegające na zainstalowaniu pojemników na dokumenty przed placówkami spółki, zastąpiono całkowitym zawieszeniem działalności placówek. Ograniczony do minimum został także zakres prac monterów.

Do odwołania zawieszono takie czynności jak:

  • przyłączanie mikroinstalacji
  • parametryzacja liczników związana ze zmianą grup taryfowych
  • wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych wynikająca ze wzrostu mocy przyłączeniowej/zamówionej
  • sprawdzenie/badanie liczników energii elektrycznej
  • wymiana legalizacyjna liczników
  • montaż plomb
  • odczyty reklamacyjne
  • demontaż licznika na zlecenie klienta.

Ważne! Realizowane są na bieżąco zgłoszenia w zakresie uszkodzeń liczników energii elektrycznej, a także instalacji nowych układów pomiarowych.

W zakresie przyjmowania zgłoszeń o awariach, braku napięcia czy zagrożeniach wynikających z pracy sieci elektroenergetycznej czynne są całodobowo następujące kanały kontaktu:

Pracownicy Energi Operatora zachęcają też do korzystania z formularza: https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje  lub kontaktu listownego na adresy poszczególnych oddziałów Energi Operatora.

Dostawy energii elektrycznej i cieplnej ze spółek Grupy Energa nie są zagrożone – w spółkach podjęto błyskawiczne działania dotyczące zachowania ciągłości procesów produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama