Elektroenergetyka

Energa stawia innowacyjne słupy wysokiego napięcia

Energa Operator Oddział Płock finalizuje budowę linii napowietrzno-kablowej 110 kV zlokalizowanej w województwie łódzkim, w gminach Łęczyca i Daszyna. Przy realizacji inwestycji wykorzystano autorskie projekty konstrukcji słupowych stworzone przez Energę Invest w ramach projektu Pylon. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają m.in. na zmniejszenie liczby słupów na terenach prywatnych czy cennych obszarach przyrodniczych. 

Energa Invest była odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne za wykonanie robót budowlanych. Zastosowanie konstrukcji wsporczych w oparciu o własną myśl inżynierską, otwiera nowy rozdział w realizacji inwestycji w obszarze sieci dystrybucyjnej. Takie kompleksowe rozwiązanie poza uproszczeniem procesu projektowania i budowy, pozwoli również na skrócenie czasu usuwania ewentualnych przyszłych awarii.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego zastosowano 5 różnych typów słupów dwutorowych, spełniających wymagania najnowszych norm. Wybrane konstrukcje zostały przebadane w skali rzeczywistej w certyfikowanej stacji badawczej.

Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym kompleksowym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV. Zastosowane innowacyjne rozwiązania umożliwiają redukcję liczby stanowisk słupowych, a tym samym ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Dopuszczalna długość stosowanych przęseł wynosi blisko 400 m.

Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. Dodatkowo można stosować kilka typów przewodów fazowych i odgromowych, co daje szeroki wachlarz możliwości w obszarze obciążalności prądowej linii.

Katalog słupów kratowych 110 kV autorstwa Energi Investu uzyskał Puchar Prezesa PTPiREE na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2019.

Projekt Pylon powstał w ścisłej współpracy z ekspertami Energi Operatora. Rozwiązania wypracowane w jego ramach stanowią ofertę skierowaną do biur projektowych oraz wszystkich grup energetycznych w Polsce, w szczególności do spółek dystrybucyjnych. Dzięki temu możliwa jest unifikacja linii wysokich napięć na bazie jednego rozwiązania, a idea standaryzacji może być przenoszona na innych operatorów sieci dystrybucyjnych.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama