Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ponad 1,3 mln zł na termomodernizację kolejnych obiektów Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,3 mln zł unijnej dotacji otrzyma Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na termomodernizację kolejnych obiektów placówki.

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu Matki i Dziecka przez termomodernizację budynku C i budynku socjalno-garażowego” ma służyć poprawie efektywności energetycznej budynków przez ich modernizację.

Głównym celem inwestycji są prace remontowe dawnego budynku „Namysłów” wraz z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, gdzie znajduje się również laboratorium Pracowni Cytogenetyki Zakładu Genetyki Medycznej. Termomodernizacja zostanie również przeprowadzona w obiekcie budynku socjalno-garażowego stanowiącego zaplecze techniczne dla prowadzenia działalności szpitalnej.

Koszt całkowity inwestycji to prawie 1,7 mln zł. Wsparcie udzielone przez Narodowy Fundusz pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poddziałanie 1.3.1). Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano na kwiecień 2022 r.

Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie znaczące zmniejszenie zużycia energii końcowej o 664,78 GJ/r., oszczędność energii cieplnej o 554,68 GJ/rok, oszczędność energii elektrycznej o 30,58 MWh/r. oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Umowa dotycząca przedsięwzięcia została zawarta 9 marca br. w Warszawie, w obecności Zastępcy Dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej Katarzyny Jastrzemskiej oraz Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka Tomasza Maciejewskiego.

Instytut Matki i Dziecka, który został założony w 1948 r., prowadzi działalność leczniczo-usługową, naukowo-badawczą, opiniodawczą, edukacyjną i szkoleniową. Jako jedyna placówka w Polsce wykonuje również badania diagnostyczne rzadkich schorzeń genetycznych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama