Elektroenergetyka

Testy usługi DSR po raz kolejny zakończyły się sukcesem

W lutym br. PSE przeprowadziły obowiązkowe testy redukcji zużycia energii elektrycznej produktów zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym (Pakiet 1Z, obszar Kraj) 2020. Produkty wszystkich wykonawców zostały przetestowane z wynikiem pozytywnym. Tym samym potwierdzono ich zdolność do redukcji zużycia energii elektrycznej na polecenie OSP zgodnie z zakontraktowanymi parametrami.

Usługa w pakiecie zimowym świadczona jest w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym obowiązkowego testu redukcji stanowi warunek konieczny do świadczenia usługi redukcji w Programie Gwarantowanym przez wyłonionych w przetargu wykonawców.

Więcej informacji o aktualnie realizowanych programach DSR dostępna na stronie: www.pse.pl/uslugi-dsr-informacje-ogolne

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują zadania wynikające z ustawy – Prawo energetyczne. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Działy

Reklama