Edukacja

PGE GiEK: Kopalnia Bełchatów podpisała list intencyjny z Politechniką Wrocławską

Politechnika Wrocławska i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów z Grupy PGE podpisały 6 marca list intencyjny w sprawie rozpoczęcia długofalowej współpracy w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w dziedzinie górnictwa i energetyki. W przyszłości część kierunków kształcenia na Politechnice Wrocławskiej będzie mogła być objęta patronatem PGE.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego, zorganizowanej 6 marca w Bełchatowie, udział wzięli przedstawiciele spółki PGE GiEK na czele z Robertem Ostrowskim, Prezesem Zarządu, Markiem Ciapałą, Wiceprezesem Zarządu ds. Wytwarzania i Dariuszem Grzesistą, Dyrektorem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a także przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej wraz z profesorem Andrzejem Dziedzicem, Prorektorem ds. Nauczania, profesorem Radosławem Zimrozem, Dziekanem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz profesorem Tomaszem Nowakowskim, Dziekanem Wydziału Mechanicznego.

– To niezwykle istotne, aby w kopalniach i elektrowniach należących do PGE GiEK pracowali najwyższej klasy specjaliści z branży górniczo-energetycznej. Z tego względu tak mocno stawiamy dziś na odpowiedni poziom wykształcenia naszej przyszłej, fachowej kadry. Chcąc zachować pozycję krajowego lidera produkcji energii elektrycznej musimy współpracować nie tylko ze szkolnictwem branżowym na poziomie zawodowym i technicznym, ale także z najlepszymi polskimi uczelniami, a taką z pewnością jest Politechnika Wrocławska – podkreśla Robert Ostrowski, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podpisany list intencyjny pomiędzy KWB Bełchatów i Politechniką Wrocławską rozpoczyna długofalową współpracę bełchatowskiej kopalni i Wydziałów Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Mechanicznego uczelni w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w dziedzinie górnictwa i energetyki. Współpraca ta zmierzać będzie do wspólnego realizowania działań w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki w rzeczywistym środowisku pracy a także wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej, która ma służyć lepszemu przygotowaniu absolwentów do podejmowania pracy w branży górniczo-energetycznej, w tym także w Kopalni Bełchatów.

– W naszym wspólnym interesie jest unowocześnianie procesu kształcenia pod kątem zapotrzebowania naszej branży, uzgadnianie tematów prac badawczych, organizowanie praktyk studenckich i staży oraz wspólnych seminariów służących wymianie praktycznej i teoretycznej wiedzy z obszaru górnictwa i energetyki. Dodatkowo rozważamy w przyszłości objęcie patronatem PGE wybranych kierunków kształcenia na Politechnice Wrocławskiej – podkreśla Dariusz Grzesista, Dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

– Realizacja uzgodnień zawartych w podpisanym dzisiaj liście intencyjnym będzie korzystna dla obu stron. Przyczyni się bowiem do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej i podniesienia jakości kształcenia co najmniej na kilku kierunkach studiów oferowanych przez uczelnię, między innymi przez organizowanie praktyk studenckich w przedsiębiorstwach grupy PGE, organizowanie wspólnych seminariów, konferencji lub sesji naukowych z udziałem studentów wybranych kierunków kształcenia oraz realizację prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich lub rozpraw doktorskich, bazujących na rzeczywistych potrzebach polskiego górnictwa odkrywkowego i tej części polskiej energetyki, która jest oparta na węglu brunatnym. Z drugiej strony grupa PGE będzie miała zapewniony stały dopływ młodej kadry, wprowadzonej w specyfikę potrzeb i funkcjonowania grupy, a zatem lepiej przygotowanej do podjęcia pracy w PGE. Liczymy także na intensyfikację współpracy badawczo-rozwojowej między obiema stronami, z możliwością implementacji w PGE innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez pracowników Politechniki – podkreśla prof. Andrzej Dziedzic, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej.

PGE GiEK już 9 lat temu podpisała pierwsze porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Wrocławską, co zapoczątkowało to formalną współpracę między spółką a uczelnią. Efektem wspólnych działań jest realizacja szeregu kluczowych projektów badawczo – rozwojowych, usprawniających i podnoszących efektywność pracy instalacji energetycznych i maszyn kopalni działających w ramach spółki. Przykładem jest opracowanie innowacyjnej metody monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów, czy technologii suszenia węgla brunatnego z wykorzystaniem ciepła odpadowego wraz z budową instalacji pilotażowej do suszenia węgla.

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK znajdują się obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i Rzeszowski, Politechnika Śląska w Gliwicach, a także Politechniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Rzeszowie i Lublinie, Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama