Technologie

TAURON rozpoczyna współpracę z nowymi start-upami

Sześć startupów zostało wyłonione w drugiej rundzie naboru do zarządzanego przez Krakowski Park Technologiczny akceleratora KPT ScaleUp. TAURON uczestniczył w drugiej rundzie naboru jako Odbiorca Technologii.

Do programu zgłosiły się zespoły z rozwiązaniami dotyczącymi wielu dziedzin, m.in. automatyzacji produkcji, przemysłowego Internetu rzeczy, zarządzania big data oraz unowocześniania procesów obsługi klienta.  Doświadczenia nabyte przy okazji pierwszej rundy naboru pozwoliły na lepsze przygotowanie się do procesu selekcji podczas kolejnej rundy.

– Nasi eksperci przeanalizowali 73 pomysły, a z 20 zespołami, których rozwiązania wydały się dla TAURONA szczególnie interesujące, zdecydowaliśmy się porozmawiać podczas wywiadów pogłębionych – mówi Paweł Poneta, p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Rozwoju w TPE.

W efekcie wyłoniono sześć startupów, które w ramach półrocznej akceleracji zaczynają współpracę z TAURONEM. – Zespoły, które pracować będą z wybranymi startupami nad rozwojem ich propozycji, czeka pół roku intensywnej pracy, a w zależności od jej wyników, możliwa będzie komercjalizacja i wdrożenie tych rozwiązań – podkreśla Poneta.

Eksperci, którzy oceniali propozycje, brali pod uwagę merytoryczny opis rozwiązania, analizę konkurencji, analizę potencjału rynkowego, przewagę konkurencyjną danego produktu, a także możliwości wykorzystania pomysłu w Grupie.

Do drugiej rundy programu zaproszone zostały następujące firmy: MC2 Energy, Nanobots Software, Seedia, Asses24.io, NNT oraz Roboticon.

– W poszukiwaniu nowych rozwiązań naszym wyznacznikiem jest Strategiczna Agenda Badawcza, która określa cele Grupy na drodze rozwoju innowacji  w obszarach: Klient i jego potrzeby, Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona oraz Niskoemisyjne Technologie Wytwarzania – precyzuje Paweł Poneta.

Wybór sześciu spośród 73 przeanalizowanych pomysłów to efekt kilkuetapowego procesu selekcji prowadzonego przez ekspertów merytorycznych i biznesowych TAURONA przy wsparciu partnera, Krakowskiego Parku Technologicznego. Wybrane startupy to podmioty z bardzo różnych dziedzin: HR, blockchain, smart city, obsługa klienta czy nieniszczące metody badania materiałów.

Konkretne rozwiązania

MC2 Energy w ramach pilotażu opracuje platformę handlowo-rozliczeniową mikro-rynku energii. Powiązana z nią aplikacja kliencka umożliwi m.in. sprzedaż oraz zakup zielonej energii. Rozwiązanie MC2 ma być bazą ułatwiającą kontakt wytwórców zielonej energii z jej odbiorcami.

Nanobots Software przygotuje narzędzie do zarządzania siecią urządzeń i czujników IoT rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej. System umożliwi zdalne, kompleksowe zarządzanie i analizę danych pozyskiwanych z połączonych z nim urządzeń – i to wszystko z możliwością podglądu w jednym miejscu.

Seedia dostarczy rozwiązanie w zakresie wyposażenia przestrzeni miejskiej – inteligentne ławki solarne, infokioski i kosze na śmieci w praktycznej, a zarazem estetycznej odsłonie.

Assess24.io przygotuje system umożliwiający przeprowadzenie rekrutacji w nowej formule poprzez przygotowanie zadań (tzw. Challenge) dla osób kandydujących na konkretne stanowisko w firmie. Dzięki takiej formie rekrutacji mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić swoje umiejętności.

NNT oferuje wytworzenie systemu diagnostycznego, który wykorzystując zjawisko magnetostrykcji pozwoli na szybką i nieniszczącą diagnostykę stanu długich elementów stalowych. Półroczny pilotaż pozwoli na przetestowanie tej metody badań na urządzeniach należących do Grupy TAURON i będzie świetną okazją do sprawdzenia skuteczności działania rozwiązania startupu w rzeczywistych warunkach. Warto dodać, że startupy oferujące rozwiązania dotyczące predykcji są w Grupie pożądane, gdyż pozwalają na lepszą analizę oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Rozwiązanie, które zaproponował Roboticon to Chatbot, który ma stać się nowym kanałem komunikacji, dedykowanym klientom Grupy TAURON. Narzędzie to ma być nie tylko nową formą kontaktu, ale także ułatwić klientom odnalezienie informacji dotyczących oferty i precyzyjnie wskazywać poszukiwane treści w już udostępnionych zasobach.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A. 

Działy

Reklama