Paliwa dla energetyki

Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska – Ukraina

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz LLC “Gas TSO of Ukraine” zamierzają zawrzeć porozumienie międzyoperatorskie dotyczące połączenia międzysystemowego „Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/TSOUA” funkcjonującego w oparciu o stacje w Drozdowiczach i Hermanowicach.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:

1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,

2) zasad alokacji ilości gazu,

3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 3 marca 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. przesyłając wypełniony formularz, na adresy e-mailowe: instrukcja@gaz-system.pl i businesscooperation@tsoua.com

Projekt umowy porozumienia międzyoperatorskiego wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się do pobrania w zakładce Konsultacje z rynkiem.

Po zakończeniu procesu konsultacji rynkowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz LLC “Gas TSO of Ukraine” przeanalizują zebrane uwagi i jeśli będzie to konieczne dokonają zmian w treści umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama