Artykuły Polecane Wydarzenia - relacje

Relacja z XII Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

W dniach 19-21 lutego br. na Zamku Gniew odbyła się XII edycja Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

 

Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. oraz Dorota Kubek i Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa “Nowa Energia”.

Patronat Honorowy:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Prezydent Miasta Gdańska

Partnerzy Główni:

 • ASTALDI SpA S.A.
 • TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A.

Partner:

 • Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Partnerzy Technologiczni:

 • SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
 • OMC ENVAG Sp. z o.o.

Partner Prawny:

 • Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa

Współpraca:

 • Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Partner Medialny:

 • WysokieNapiecie.pl

I PANEL

Pierwsze wystąpienie należało do Macieja Kiełbus, z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, który omówił termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konsekwencje wprowadzania nowych konkluzji BAT dla spalarni odpadów omówił prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej. ITPO jako element systemu GOK wpisujący się w założenia GOZ szczegółowo zaprezentował Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu Portu Czystej Energii. Teofil Markwitz reprezentujący Polski Oddział firmy Termomeccanica Ecologia omówił optymalizację systemów oczyszczania spalin w kontekście coraz wyższych standardów emisyjnych.

 

II PANEL

Prawne aspekty zapewnienia strumienia odpadów komunalnych do ITPOK przedstawił Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners. Wpływ ZTPO na finansowanie systemu GOK w kontekście nowelizacji ucpg omówiła Olga Goitowska z Miasta Gdańsk. Zastosowania technologii BIM w zarządzaniu projektowaniem i przygotowaniu realizacji ZTPO w Gdańsku przedstawiła Milena Di Benedettore reprezentująca firmę ASTALDI. Zarządzanie zmianą w Ekospalarni Kraków omówił Jarosław Kołodziejczyk reprezentujący Krakowski Holding Komunalny. Bogusław Krztoń omówił doświadczenia firmy Sumitomo SHI FW obejmujące alternatywne metody zabezpieczenia antyerozyjnego i antykorozyjnego kotłów nowoczesną metodą napawania CMT przy kotłach spalających RDF.

 

 

PANEL DYSKUSYJNY

Moderatorem dyskusji był prof. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Udział w debacie wzięli (od lewej):

 • Tadeusz Kępski, Z-ca Dyrektora, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów,
 • Jarosław Kołodziejczyk, Kierownik ds. Projektów, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
 • Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,
 • Andrzej Pudło, Krajowy Menadżer ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.,
 • Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie,
 • Ziemowit Borowczak, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miasto Poznań,
 • Sławomir Kiszkurno, Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.

IV PANEL

Doświadczenia eksploatacyjne spalarni odpadów komunalnych w zakresie metod czyszczenia kotłów w czasie ich pracy omówiła Elżbieta Streker-Dembińska z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Praktyczne aspekty skutecznej produkcji energii z RDF i odpadów omówił Marcin Zeszutek z firmy Dalkia Wastenergy. Operacyjne metody czyszczenia kotła w ZUOK Białystok omówił Emilian Sańko-Sawczenko reprezentujący Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH”. Nowe obowiązki w zakresie ciągłego monitoringu emisji wynikające z konkluzji BAT dla WI omówił Marek Grzesiuk z OMC ENVAG, a Konrad Kalinowski zaprezentował kamery termowizyjne i termografię jako przykłady wykorzystania w optymalizacji pracy palenisk rusztowych w spalarniach odpadów. Metody badania żużli i popiołów paleniskowych omówiła Dorota Wasiak z Politechniki Łódzkiej.

 

V PANEL

Rozpoczynając piąty panel reprezentująca Miasto Poznań Katarzyna Pytlik-Kruszka odpowiedziała na pytanie – czy warto realizować inwestycję z zakresu gospodarki odpadami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – fakty i mity na podstawie realizacji ITPOK w Poznaniu. Nowoczesne technologie spalania wysokokalorycznych frakcji odpadów omówił Rafał Psik z fimy Doosan Lentjes. Proces decyzyjny i przygotowawczy projektu budowy ITPOK w Olsztynie oraz rolę Partnera Publicznego w przedsięwzięciu omówił Konrad Nowak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Małe instalacje termicznego przekształcania odpadów zaprezentował Andrzej Ligenza z Verdo Energy Systems. Kotły średniej mocy zasilane paliwem alternatywnym szansą dla lokalnych ciepłowni omówił Rafał Likus z Leroux & Lotz Polska. Przyszłość lokalnych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych omówił Piotr Karczewski z PGNiG TERMIKA SA.

 

VI PANEL

GOZ na przykładzie Fortum – elastyczność paliwowa nowej EC w Zabrzu była tematem wystąpienia Andrzeja Pudło z Fortum. Doświadczenia eksploatacyjne instalacji ITPOE w Rzeszowie omówił Tadeusz Kępski z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Nowe analizatory dla pomiarów emisji i pomiarów procesowych produkcji SICK przedstawił Edward Sucharda z firmy SICK. System wyłożeń ogniotrwałych DOMINION BMM zaprezentował Paweł Noakowski z DOMINION Polska. Andrzej Jastrząb omówił paliwo RDF wykorrzstywane w Enea Elektrownia Połaniec. Rozbudowę ciepłowni w Zamościu o nową jednostkę RDF o mocy 5,5 MWt oraz komunikowanie projektu rozbudowy ciepłowni mieszkańcom omówił Andrzej Piotrowski z Veolia Energia Polska.

 

VII PANEL

Technologie oczyszczania spalin w aspekcie konkluzji BAT zaprezentowała Justyna Czerwińska z Politechniki Łódzkiej. Posadowienie obiektów o wysokich wymaganiach eksploatacyjnych omówiła Sylwia Socha-Liro z Franki Polska. Termiczne przetwarzanie odpadów polimerowych na paliwo ciekłe jako uzupełnienie systemu gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiła dr inż. Anna Skarbek-Żabkin z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie. Prezentacja automatycznego systemu poboru dioksyn w emisji AMESA zaprezentował Piotr Iwasiewicz z Atmoservice. Bioenergia i rozwiązania nowej generacji dla zakładów przetwarzania odpadów komunalnych były tematem wystąpienia Przemysława Kowalskiego, Prezesa Zarządu RenBio Sp. z o.o./Suomen Biovoima Oy.

 

ROZMOWY KULUAROWE

 

KOLACJA – WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ PARTNERÓW

Po uroczystej kolacji wręczone zostały nagrody ufundowane przez Partnerów Konferencji oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”. Nagrody wręczyli Dorota Kubek oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa NE.

 

WYCIECZKA – ZAMEK MALBORK

PEŁNA FOTORELACJA

PANEL DYSKUSYJNY

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama