Ochrona środowiska

Wiceminister Ireneusz Zyska na spotkaniu konsultacyjnym ws. programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główne tematy spotkania konsultacyjnego, w którym uczestniczył wiceminister klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Wydarzenie odbyło się 20 lutego 2020 r. w Szczawnie-Zdroju.

Na początku spotkania wiceminister Zyska zaznaczył, że dzięki utworzeniu Ministerstwa Klimatu następuje nowe otwarcie dla promocji i rozwoju zastosowania odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii oraz ciepła w Polsce.

Celem Ministerstwa Klimatu jest prowadzenie skutecznych działań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce. Chcemy prowadzić otwartą dyskusję ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby wypracowane przez nas rozwiązania przyniosły widoczne efekty powiedział wiceminister Zyska.

Jego zdaniem kluczowym narzędziem, które zostało wprowadzone w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, jest rządowy program „Czyste Powietrze”.

„Zależy nam na zwiększeniu efektywności programu „Czyste Powietrze”, dlatego bardzo istotne jest przedyskutowanie funkcjonowania z jego odbiorcami” – zaznaczył.

Wiceminister Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, podkreślił również znaczenie klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rozwój energetyki rozproszonej.

Idea klastrów i spółdzielni energetycznych to doskonałe formy współpracy między lokalnymi podmiotami na rzecz rozwoju  energetyki rozproszonej, które będą korzystne również dla miejscowej społeczności. Dostępne dzisiaj narzędzia prawne i finansowe są dobrym punktem startowym dla tego typu działań dodał wiceminister Zyska.

Ponadto pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej. „Prosumenci stając się właścicielami źródeł wytwórczych zyskują poczucie własnej niezależności. Dzięki realizacji proekologicznych programów oferowanych polski rząd zmienia się stosunek społeczeństwa do kwestii produkcji i konsumpcji energii, jak i kwestii ochrony klimatu– zakończył.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama