EkoMobility

PGNiG legalizuje dystrybutory LNG do tankowania warszawskich autobusów

Mobilne stanowisko do precyzyjnego odmierzania skroplonego gazu zaprojektowane przez inżynierów z PGNiG znalazło kolejne komercyjne zastosowanie. Za jego pomocą legalizowane będą dystrybutory na stacjach tankowania autobusów miejskich napędzanych dzięki LNG. Próba odbyła się już w zajezdni MZA przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. 

SMOK jest mobilnym urządzeniem, które umożliwia bardzo precyzyjne pomiary przepływu gazów ciekłych. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko odmierzanie wymaganych ilości np. skroplonego gazu ziemnego z cysterny LNG, ale także legalizacja przepływomierzy na cysternach. Najnowsza mniejsza wersja urządzenia została przystosowana do pomiaru niewielkich ilości LNG, co pozwala na legalizację dystrybutorów na stacjach tankowania LNG.

To nasza własna innowacja, która już pozytywnie wpływa na rozwój rynku LNG małej skali w Polsce. Coraz liczniejsze floty autobusów i pojazdów ciężarowych napędzanych gazem przełożą się na konieczność budowy w ciągu najbliższych kilku lat nowych stacji tankowania. To z kolei oznacza konieczność ich regularnej legalizacji, a zatem pracy dla naszych SMOK-ów nie zabraknie. Cieszy nas rozwój współpracy z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie, którym PGNiG dostarcza paliwo gazowe dla autobusów – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Rozwoju.

Miejskie Zakłady Autobusowe kilka lat temu zaprzestały zakupów autobusów na olej napędowy, wiążąc przyszłość z taborem nisko i zeroemisyjnym. To wiąże się z dużymi inwestycjami w pojazdy gazowe – mówi Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. – Już w tej chwili mamy 145 gazowców, a w ciągu dwóch lat wzbogacimy się o kolejnych 160. Usprawnienia, które wprowadza nasz partner PGNiG na pewno pomogą nam w sprawnej obsłudze systemu tankowania – dodaje.

Dystrybutor z paliwem jest przyrządem pomiarowym i jak każde urządzenie pomiarowe musi zostać okresowo sprawdzony. Przy legalizacji taki dystrybutor jest podłączany do naszego SMOK-a, następuje przelanie przez niego małej partii LNG, które potem kierowane jest do zbiornika stacji tankowania. Proces legalizacyjny odbywa się w obiegu zamkniętym, więc nie ma tu mowy o upustach oparów do atmosfery. Po stwierdzeniu prawidłowego działania dystrybutor otrzymuje certyfikat wydawany przez Krajową Administrację Miar – wyjaśnia Grzegorz Rosłonek, Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG, w którym powstał pierwszy SMOK i jego kolejne wersje.

SMOK posiada certyfikat wzorcowania Głównego Urzędu Miar oraz certyfikat ekspertyzy metrologicznej wydanej przez GUM, poświadczający, że urządzenie PGNiG jest krajowym wzorcem do legalizacji.

Okresowa legalizacja dystrybutorów z LNG jest kolejnym komercyjnym przykładem zastosowania innowacji PGNiG. W grudniu 2019 r. jeden egzemplarz SMOK-a zakupiła Polska Spółka Gazownictwa Oddział Gazowniczy w Krakowie na potrzeby odmierzania LNG w stacjach regazyfikacyjnych działających na terenie Małopolski.

Jeszcze nie tak dawno na polskim rynku rozliczenia LNG odbywały się całymi cysternami. Dzięki SMOK-owi możliwe jest precyzyjne odmierzenie i sprzedaż mniejszej partii gazu z cysterny w zależności od potrzeb klienta. Brak takiej możliwości stanowił dużą barierę dla rozwoju rynku LNG małej skali, a straty wynikające z niedokładnych pomiarów mogły sięgać nawet kilku procent całości ładunku. SMOK pozwala na ich zminimalizowanie nawet do 0,2%.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama