Technologie

Tetra sprawdza się w awaryjnych sytuacjach

System komunikacji działający niezawodnie podczas sytuacji kryzysowych jest niezbędnym narzędziem pracy w branży energetycznej. Energa Operator jako pierwszy dystrybutor energii w Polsce dysponuje nadajnikami, które mogą pracować blisko 40 godz. w przypadku utraty zasilania. Obecnie pokrywają one swoim zasięgiem niemal cały obszar, na którym działa Spółka, czyli blisko 75.000 km2.

Awarie wywołane warunkami atmosferycznymi jakie wystąpiły w ostatnich dniach, m.in. orkanem Sabina, w którego zasięgu znalazła się Polska, były dla systemu TETRA kolejnym pomyślnie zdanym egzaminem. Administratorzy odnotowali w ostatnich dniach zwiększony ruch w sieci TETRA, zarówno w zakresie komunikacji głosowej pomiędzy użytkownikami radiotelefonów, połączeń dyspozytorskich, jak i transmisji danych na potrzeby sterowania rozłącznikami sieci średnich napięć. Pomimo trudnych warunków pogodowych wszystkie stacje bazowe TETRA pracowały niezawodnie. W ostatnich dniach ponad 70% rozmów ruchowych z Dyspozytorami prowadzono za pośrednictwem radiotelefonów TETRA. System pokazał swoją niezawodność przy koordynacji pracy brygad pogotowia energetycznego.

TETRA jest sprawdzonym systemem komunikacji, wykorzystywanym od lat przez służby krajów Europy Zachodniej. Energa Operator zbudowała własną infrastrukturę sieci TETRA. Większość z nadajników znajduje się na terenie Głównych Punktów Zasilania.

Prowadzone przez Energę Operator działania w sytuacjach awarii masowych wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dowiodły jej wysokiej przydatności. Jej wdrożenie miało wpływ na poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej mierzonej wskaźnikami SAIDI/SAIFI. Obecnie stanowi ona podstawę komunikacji w Enerdze Operator.

TETRA poza komunikacją głosową w cyfrowym standardzie radiowym w trybie grupowym i indywidualnym zapewnia również możliwość lokalizacji, transmisji krótkich wiadomości tekstowych, rejestracji rozmów, a także przesyłania wiadomości statusowych i alarmowych.

Energa Operator wykorzystuje TETRĘ także do sterowania infrastrukturą energetyczną. W ramach projektu Smart Grid zainstalowanych docelowo zostanie ponad 2000 modemów TETRA, które pomogą stworzyć pierwszy kompleksowy system zarządzania siecią średnich napięć w Polsce. Łącznie w sieci TETRA pracuje obecnie około 5000 modemów.

System TETRA spełnia warunki łączności krytycznej, do których zaliczają się m. in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin oraz szyfrowanie połączeń. Jest to kluczowe z punktu widzenia rangi zadań przed nim stawianych. Jednym z nich jest koordynacja działań zmierzających do wznowienia pracy systemu energetycznego po ewentualnym blackoucie.

ENERGA-OPERATOR jest obecnie jedynym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, który posiada wdrożoną nowoczesną, cyfrową sieć trankingową na całym obszarze swojego działania.

Udostępnianiem niezawodnej łączności TETRA na bazie sieci Energa Operator zajmuje się Spółka Grupy Energa – Enspirion. Z doświadczeń Enspiriona w zakresie świadczenia Usługi Łączności Krytycznej dla różnych klientów z obszarów szeroko rozumianej energetyki wynika, że sieć TETRA idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych jak również w codziennych działaniach operacyjnych.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama