Paliwa dla energetyki

Podpisanie porozumienia dotyczącego przyłączenia ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM

11 lutego 2020 r. spółki ENEA Wytwarzanie i GAZ-SYSTEM S.A. podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

Podpisane porozumienie z ENEA Wytwarzanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z pozwoleniami administracyjnymi, niezbędnymi do przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci gazowej GAZ SYSTEM. Gaz do elektrowni będzie dostarczany z gazociągu Gustorzyn-Wronów, którego realizacja jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z porozumieniem podpisanie umowy o przyłączenie z ENEA Wytwarzanie nastąpi do 2023 r.

GAZ-SYSTEM rozbudowuje krajowy system przesyłowy wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki na niskoemisyjne źródła energii. Spółka w porozumieniu z polskimi firmami energetycznymi  planuje przebieg procesów przyłączeniowych, aby móc z wieloletnim wyprzedzeniem je realizować. ENEA Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice) to kolejny znaczący w kraju wytwórca energii, który ma  w planach przyłączenie się do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM.

W uroczystości wzięli udział: Piotr Naimski – Minister, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Marek Suski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko i Wiceprezesi ENEA Wytwarzanie Tomasz Siwak i Jan Mazurkiewicz.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama