Ochrona środowiska

Wieluń, Tuczno i Łukowica ze wsparciem NFOŚiGW zainwestują w GOZ

Gmina Wieluń rozbuduje instalację biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie dzięki prawie 7 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niebawem dwie inne gminy – Tuczno i Łukowica – zainwestują w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Umowa potwierdzająca przekazanie środków dla Wielunia – ponad 3,4 mln zł dotacji i tyle samo preferencyjnej pożyczki – została podpisana w Narodowym Funduszu w Warszawie 28 stycznia br. przez Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego oraz Burmistrza Gminy Wieluń Pawła Okrasę i Skarbnika Danutę Kondracką. W spotkaniu uczestniczył także poseł Ziemi Wieluńskiej Paweł Rychlik.

W wyniku realizacji wieluńskiego projektu zostanie rozbudowana część biologiczna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 23,6 tys. Mg/r. Planowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany jako ograniczenie masy składowanych odpadów na poziomie 3 tys. Mg/r., a masa odpadów zielonych i innych bioodpadów poddanych recyklingowi wynosi 2 tys. Mg/r.

Umowa z Wieluniem zapoczątkowała podpisywanie innych umów, które objęte są programem pilotażowym NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”.

W najbliższym czasie w ramach tego programu planowane jest podpisanie kolejnych umów z gminami: Tuczno i Łukowica na łączną kwotę dofinansowania ok. 12,2 mln zł, w tym dotacje to ponad 6,2 mln zł a pożyczki – ok. 5,6 mln zł. Wsparcie obejmować będzie między innymi przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji gminnych budynków, modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, segregacji odpadów oraz edukacji ekologicznej, czyli głównych aspektów składających się na gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Pilotażowy charakter programu ma pokazać możliwości i potencjał gmin w zakresie wdrażania realnych i użytecznych rozwiązań stymulujących proces ich przechodzenia na model gospodarki o bardziej zamkniętym  obiegu.

Warto dodać, że gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej, jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej, z kolei wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Podejście GOZ ma na celu stworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama