Paliwa dla energetyki

PKN ORLEN zoptymalizuje przerób ropy

PKN ORLEN zgodnie z zapowiedziami rozwija aktywa produkcyjne, tak aby efektywniej wykorzystać surowce. W tym celu powstanie kluczowa dla płockiej rafinerii instalacja Visbreakingu, która znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Uruchomienie inwestycji o łącznej wartości ok. 1 mld zł planowane jest do końca 2022 r. Dzięki temu zysk operacyjny EBITDA PKN ORLEN wzrośnie nawet o 415 mln zł rocznie. Szacuje się, że łącznie po zakończeniu wszystkich inwestycji, które realizowane są obecnie w rafinerii Płocku, czyli po 2022 r., EBITDA wzrośnie o ponad 600 mln zł rocznie. 
– Zgodnie z przyjętą strategią optymalizujemy produkcję. Z uwagą obserwujemy otoczenie makroekonomiczne. Dlatego rozwijamy nasz core business, jak rafineria, petrochemia, czy energetyka. Kluczem do sukcesu jest przyspieszanie procesów inwestycyjnych, tak aby jak najszybciej osiągać zyski. Przykładem jest budowa instalacji Visbreakingu w płockiej rafinerii. Pozwoli nam ona skutecznie odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokomarżowe. Wzmocni też naszą pozycję na konkurencyjnym, międzynarodowym rynku – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
W instalacji Visbreakingu, która zostanie oddana do eksploatacji już do końca 2022 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, pozostałość próżniowa, która dotąd wykorzystywana była do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskiwać większe o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki niż dotychczas.
Instalacja zostanie zbudowana w oparciu o licencję visbreakingu firmy Shell/CB&I NEDERLAND B.V. Jej wykonawcą zostało konsorcjum firm: KTI Poland S.A. (jako lider) oraz IDS-BUD S.A. (jako uczestnik). Spółka podpisała umowę, która obejmuje kompleksowe wykonanie prac w tzw. formule „pod klucz”, czyli zaprojektowanie, dostawy, wykonanie robót budowalno-montażowych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego instalacji. Uruchomienie instalacji planowane jest do końca 2022 r.
Proces Visbreakingu to technologia sprawdzona i stosowana już w Grupie Kapitałowej ORLEN, w rafineriach w Czechach oraz na Litwie. Instalacje Visbreakingu cechują najniższe nakłady inwestycyjne (CAPEX) spośród wszystkich dostępnych technologii zagospodarowania pozostałości próżniowej.
Obecnie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku realizowana jest również modernizacja instalacji Hydrokrakingu. Umożliwi ona zwiększenie rocznej produkcji diesla o 100 tys. ton. Kolejny realizowany projekt dotyczy modernizacji jednej z jednostek HON (Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego) i zwiększy produkcję oleju napędowego o 150 tys. ton. Dzięki tym dwóm inwestycjom, których zakończenie planowane jest na koniec 2020 r., łączna EBITDA wzrośnie o 200 mln zł rocznie.
Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama