Elektroenergetyka

Minister Kurtyka o wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

– Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć – powiedział Minister Klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, zorganizowanej przez Komisję Europejską. W wydarzeniu, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Brukseli, uczestniczył także Wiceminister Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Minister Kurtyka, otwierając II sesję konferencji podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej jest bezprecedensowym wyzwaniem cywilizacyjnym.

Dotyczy ono zarówno wykonalności tego celu, jak i gotowości naszych społeczeństw do zmiany nawyków i zmian kulturowych. Musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy energię, dojeżdżamy do pracy, konsumujemy i traktujemy nasze środowisko naturalne. Oznacza to także zasadniczą zmianę w podejściu UE do polityki klimatycznej – powiedział.

Szef Resortu Klimatu zwrócił uwagę, że neutralność klimatyczna dot. wielu sektorów – nie tylko energetycznego, ale też m.in. transportu, przemysłu i rolnictwa. W opinii ministra Kurtyki podstawową kwestią do rozwiązania w przypadku sektora energetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Minister Kurtyka zaznaczył także, że transformacja jest procesem długoterminowym.

Sprawiedliwe i odpowiedzialne przejście będzie wymagało czasu. Mam nadzieję, że fundusze uzyskane z MST pozwolą nam i regionom w innych krajach na zainicjowanie zmian, które przyczynią się do ich rozwoju i zapewnią lokalnym społecznościom płynną transformację – zaznaczył.

– Jesteśmy na początku naszej drogi, a mechanizm sprawiedliwej transformacji to pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni mechanizm, który wesprze nasze przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu – dodał Minister.

Spotkania bilateralne z komisarzami UE

Podczas pobytu w Brukseli Minister Kurtyka odbył również szereg spotkań bilateralnych. Spotkał się m.in. z unijną Komisarz ds. Energii Kadri Simson. Tematem rozmowy była transformacja energetyczna oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

– Polska prowadzi intensywne działania w tym obszarze, których rezultatem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest obecnie na etapie konsultacji społecznych – głównym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora – zaznaczył Minister.

Ponadto Szef Resortu Klimatu spotkał się z Wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem. Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że polityka klimatyczna powinna uwzględniać szczególne uwarunkowania państw członkowskich.

W kontekście wszelkich środków redukcji ważne jest również zachowanie neutralności technologicznej – dodał.

Na temat rozwoju bezemisyjnego transportu i elektromobilności Minister Kurtyka rozmawiał z Adiną Vălean, Europejską Komisarz ds. Transportu.

– Rozwój bezemisyjnego transportu jest dla nas szczególnie ważny. Powinniśmy stworzyć mechanizmy wsparcia na poziomie europejskim, aby zmniejszyć koszty samochodów elektrycznych – powiedział Minister.

Z kolei neutralności klimatyczna i sprawiedliwa transformacja to niektóre z tematów rozmowy Szefa Resortu Klimatu z przewodniczącym Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim Pascalem Canfinem.

Rozmowy z polskimi europosłami

Minister Klimatu Michał Kurtyka rozmawiał także z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, by przedyskutować najważniejsze kwestie energetyczne i klimatyczne, nad którymi pracują obecnie unijne instytucje.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Działy

Reklama