Elektroenergetyka

TAURON poprawia bezpieczeństwo dostaw energii

TAURON podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response). 

DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Pomaga to zachować stabilność w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w momentach, gdy z określonych powodów znacznie wzrasta zapotrzebowania na energię elektryczną.

Tak było w sierpniu 2015 r., kiedy to z powodu utrzymujących się wysokich temperatur powietrza  ogłoszono 20. stopień zasilania, na podstawie którego PSE mogły nakładać na odbiorców przemysłowych ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Po tych doświadczeniach operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego wspólnie z firmami energetycznymi rozwijają mechanizmy poprawiające pewność zasilania.. Oferta TAURONA została wybrana przez PSE.

– Krajowy system elektroenergetyczny jest narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą nieść ze sobą skokowy wzrost konsumpcji energii elektrycznej. Tak może dziać się w czasie fali upałów lub mrozów – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON Polska Energia. – W takiej sytuacji dzięki porozumieniu z PSE zastosujemy DSR, by czasowo obniżyć ilość zużywanej energii – podkreśla rzecznik TAURONA.

PSE ogłosiły przetarg na świadczenie usługi DSR – Program Gwarantowany V w lipcu 2019 r. Program obejmuje gotowość do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE w razie wystąpienia takiej konieczności. Odpowiedź na wezwanie do dokonania redukcji jest obowiązkowa. Płatność realizowana jest zarówno za gotowość do redukcji, jak i za rzeczywistą redukcję. W ramach ogłoszonego przez PSE przetargu TAURON pozyskał do współpracy wykonawców.

Program Gwarantowany składa się z: Pakietu Zimowego, trwającego od 1 lutego do 31 marca 2020 r. i od 1 października do 30 listopada 2020 r. a także z Pakietu Letniego trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

Stosowanie DSR ma cztery główne zalety dla stabilności całego systemu tj.: przewidywalność, efektywność, elastyczność i niezawodność.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

Działy

Reklama