Ochrona środowiska

W kierunku zielonej gospodarki. Wizyta Minister Jarosińskiej-Jedynak w Katowicach

Spotkanie inaugurujące utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to najważniejszy punkt konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”. W wydarzeniu uczestniczyła Komisarz do Spraw Spójności i Reform Elisa Ferreira oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wizytę w Katowicach Minister Jarosińska-Jedynak rozpoczęła od spotkania bilateralnego z Unijną Kmisarz Elisą Ferreirą. Podczas rozmowy poruszono między innymi kwestie negocjacji polityki spójności, przygotowania założeń umowy partnerstwa oraz realizacji celów klimatycznych w Unii Europejskiej.

Resort funduszy i polityki regionalnej prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów do nowej perspektywy finansowej. Kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym wykorzystania Funduszy Europejskich jest Umowy Partnerstwa. Przygotowanie założeń Umowy Partnerstwa poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz intensywny nieformalny dialog z Komisją Europejską – zaznaczyła Minister Jarosińska-Jedynak.

Minister Jarosińska-Jedynak podziękowała komisarz Ferreirze za dostrzeżenie trudniejszej pozycji wyjściowej biedniejszych państw oraz tych z wysokim odsetkiem zatrudnionych w przemyśle związanym z emisją CO2.

Doceniamy przygotowaną przez Komisję Europejską propozycję wsparcia regionów, które muszą ponieść ogromne koszty społeczno-gospodarcze, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną – dodała Minister Jarosińska-Jedynak.

Komisarz Ferreira i Minister Jarosińska-Jedynak wzięły także udział w spotkaniu inaugurującym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W konferencji uczestniczyli Marszałkowie, samorządowcy i potencjalni beneficjenci tego mechanizmu. Wydarzenie w Polsce jest pierwszym w Unii Europejskiej, które promuje możliwości jakie daje regionom i krajom UE Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

– Propozycja Komisji Europejskiej to nowe możliwości i szansa dla regionów węglowych. Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem funduszu. Otrzymamy około 2 mld euro, czyli około 27% z całego budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – zaznaczyła Minister Jarosińska-Jedynak oraz dodała: Ta kwota to oczywiście kropla w morzu potrzeb zarówno tych polskich regionów węglowych, które dopiero rozpoczną swoją transformację, jak i tych powęglowych, które już ją rozpoczęły i wciąż borykają się z jej negatywnymi skutkami – dodaje.

Minister Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że polski rząd dąży i podejmuje działania, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

– Do neutralności klimatycznej chcemy dojść w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych – podkreśliła Minister Jarosińska-Jedynak.

Minister dodała, że jako strona Porozumienia paryskiego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI w.

Minister Jarosińska-Jedynak wzięła również udział w panelu „Transformacja Regionów Górniczych – jak podążać za “zieloną zmianą” w sprawiedliwy sposób”.

Plany zmiany profilu gospodarczego regionów górniczych wspierane są już teraz przez specjalnie dedykowany Program dla Śląska. Obecnie program zawiera 116 przedsięwzięć, których łączna wartość szacowana jest na 62 mld zł. Celem programu jest transformacja profilu gospodarczego w kierunku innowacyjnych i wysokoproduktywnych branż. Działania „Programu dla Śląska” koncentrują się między innymi na walce ze smogiem, wspieraniu działań badawczo-rozwojowych czy rozwoju elektromobilności – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama