Ochrona środowiska

Czym jest European Green Deal?

European Green Deal – ambitny pakiet środków mających umożliwić mieszkańcom Europy i działającym na jej terenie przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej, zielonej transformacji, a także plan ich zastosowania. Co obejmują? Ograniczenie emisji, inwestowanie w badania i technologie ekologiczne oraz wsparcie działań chroniących środowisko.

W materiałach Komisji Europejskiej znajduje się informacja, że European Green Deal ma na celu przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu, bez pozostawiania kogokolwiek w tyle. Ma to być możliwe do 2050 r.

W tym celu planowane są działania w różnych obszarach:

  1. Obniżenie emisyjności sektora energii (produkuje on 75% gazów cieplarnianych w UE),
  2. Renowacje budynków mające na celu ograniczenie zużycia energii (40% całkowitego zużycia energii generują budynki),
  3. Wspieranie przemysłu w rozwoju innowacyjności i walce o pozycję lidera zielonej gospodarki (większość wykorzystywanych materiałów nie pochodzi z recyklingu),
  4. Wprowadzenie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego (transport generuje ok. 25% emisji).

Czemu te działania są konieczne? Statystyki są przerażające. Rocznie notuje się ok. 400 tysięcy przedwczesnych zgonów, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, a fale upałów powodują kolejne 90 tysięcy. Analizy wskazują, że może przez to wyginąć 16% gatunków zwierząt obecnych w Europie. Z powodu rosnącej temperatury, do Unii Europejskiej wpływa też szacunkowo 660 tysięcy dodatkowych wniosków azylowych rocznie.

Zagrożone są również zasoby wodne. W południowych regionach UE spada dostępność wody. Z drugiej strony ponad pół mln osób jest narażonych na powodzie rzeczne, a 2,2 mln osób jest dotkniętych zalewaniem obszarów przybrzeżnych.

Przewidywane skutki naszej bierności przełożą się także na gospodarkę. Szacuje się, że jeżeli nie zatrzymamy wzrostu średniej temperatury, to zmiana o 3 stopnie spowoduje rocznie straty wynoszące 190 mld euro. Ocieplenie klimatu powoduje też podniesienie cen żywności, a im dłużej czekamy z działaniami tym trudniejsza i droższa jest ich realizacja.

Między innymi dlatego, rozwój elektromobilności jest tak ważny. Wymiana samochodów na nisko, bądź zero emisyjne, pozyskiwanie energii do ładowania z odnawialnych źródeł i nowoczesne środki transportu zbiorowego pomogą nam ograniczyć szkodliwe emisje. To zmiana, która dzieje się już dziś i warto być jej częścią.

Więcej o European Green Deal można dowiedzieć się na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Niebieski Szlak – Grupa LOTOS SA

Działy

Reklama