Paliwa dla energetyki

Gazociąg podmorski Baltic Pipe z decyzją lokalizacyjną

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla polskiej części rurociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Decyzja obejmuje lokalizację następujących elementów wchodzących w skład gazociągu podmorskiego:

1) stację zaworową,

2) odcinek lądowy – gazociąg DN 900 łączący gazociąg podmorski, który przebiegać będzie w podziemnym tunelu,

3) gazociąg podmorski – ułożony na dnie Morza Bałtyckiego w polskim obszarze morskim obejmującym zarówno wody terytorialne, jak i teren wyłącznej strefy ekonomicznej o łącznej długości około 56 km.

Otrzymanie decyzji lokalizacyjnej oraz odebranie przez GAZ-SYSTEM projektu wykonawczego szczegółowo określającego ułożenie gazociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową umożliwia spółce GAZ-SYSTEM złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę dla tej części projektu Baltic Pipe.

– Decyzję w tym zakresie będzie wydawać również wojewoda zachodniopomorski,  mamy nadzieję otrzymać ją w II kwartale tego roku. Dzięki temu jeszcze w 2020 r. rozpoczniemy prace przygotowawcze do układania gazociągu podmorskiego na polskim wybrzeżu – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Gazociąg podmorski to jeden z pięciu komponentów realizowanych w ramach projektu Baltic Pipe.

Na samym etapie budowy gazociągu podmorskiego GAZ-SYSTEM zrealizuje szereg rozwiązań minimalizujących ewentualny wpływ inwestycji na otoczenie uwzględniając m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Zastosowana zostanie na przykład metoda mikrotunelowania, dzięki której przy budowie rurociągu brzeg morski, a także pas wydm i klify przybrzeżne, nie zostaną naruszone. Przeprowadzone badania dna morskiego oraz analizy ryzyka dla etapu budowy a także fazy operacyjnej, potwierdzają, że gazociąg podmorski będzie spełniać niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama