Paliwa dla energetyki

Z troską o branży wydobywczej – Barbórka w PGE GiEK

W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE odbyły się 4 grudnia centralne uroczystości z okazji Dnia Górnika. Gratulacjom i życzeniom dla pracowników kopalń węgla brunatnego towarzyszyły refleksje dotyczące sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki. 

Obchody górniczego święta w PGE GiEK w Bełchatowie rozpoczęły się o świcie tradycyjną pobudką orkiestry Kopalni Bełchatów. W intencji górników odprawiono mszę św., po której górnicy wraz z gośćmi przemaszerowali ulicami miasta na uroczystą akademię.

Barbórkę wspólnie z górnikami kopalń węgla brunatnego celebrowali m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Błażej Spychalski, parlamentarzyści na czele z Antonim Macierewiczem, Marszałkiem Seniorem Sejmu, a także senatorowie, władze samorządowe i przedstawiciele Grupy PGE, w tym Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z Prezesem Robertem Ostrowskim. 

Sprawiedliwa transformacja z poszanowaniem ludzi pracy i ich jakości życia 

W imieniu Prezydenta RP życzenia złożył Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Czarne mundury, szpady i sztandary, barbórkowe zwyczaje i pieśni wyrażają dumę z przynależności do wyjątkowej grupy zawodowej oraz przywiązanie do górniczego etosu. A ów etos to poszanowanie uczciwej, sumiennej pracy, wiedza fachowa i mistrzowskie opanowanie swojego zawodu, męstwo i wytrwałość w obliczu potężnych żywiołów. A nade wszystko braterstwo – unikalne więzy jedności i wzajemnego zaufania rodzące się między ludźmi, którzy razem wykonują codziennie pracę ciężką, trudną i, mimo postępu technicznego, wciąż ryzykowną. Wyrażając szacunek dla tych wspaniałych tradycji i wartości, pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratuluję sukcesów, które razem współtworzą sukcesy PGE. To również dzięki staraniom Kierownictwa i Pracowników wszystkich spółek i zakładów pracy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, Polska odnotowała kolejny rok wzrostu i modernizacji – a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym, dziękuję za Państwa fachowość, wytrwałość, niezawodność i zaangażowanie. Dziękuję za pewność, stabilność oraz dobrą organizację produkcji i dystrybucji energii, dzięki której nasz kraj rozwija się, umacnia swoje bezpieczeństwo i odpowiada na wyzwania obecnego czasu – napisał w liście Andrzej Duda, Prezydent RP. 

Życzenia dla górników z PGE GiEK przesłał także Mateusz Morawiecki, Premier RP. – Jest taki szczególny dzień w życiu górników i wszystkich związanych z tym zawodem, kiedy w uroczystej i radosnej atmosferze wyrażają dumę z wykonywanej pracy i jej znaczenia dla Polski. To dzień Ich patronki – Świętej Barbary. Wszystkich Państwa zebranych na bełchatowskiej uroczystej Akademii Barbórkowej zapewniam o moim najwyższym szacunku. Na uroczystościach barbórkowych pielęgnują Państwo silną więź łączącą środowisko górnicze i podkreślają etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Ten piękny zwyczaj jest kontynuacją tradycji i obyczajowości górniczej kultywowanej przez wieki, świadczącej o wyjątkowości górniczego stanu. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest obecnie niekwestionowanym liderem na rynku i jednym z największych europejskich dostawców tego surowca. Jest podmiotem, który ma szczególnie istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Dziś cały sektor górniczy stoi przed wieloma wyzwaniami, dlatego wymiana doświadczeń związanych m.in. z wykorzystaniem innowacyjnych technologii jest nie do przecenienia. Jestem przekonany, że kolejne lata okażą się czasem realizacji ambitnych zamierzeń Państwa spółki. W tym wyjątkowym dniu pragnę z całego serca podziękować Zarządowi oraz pracownikom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów za wkład w rozwój całej branży. Państwa wiedza i doświadczenie są imponujące. My, Polacy jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej – napisał Mateusz Morawiecki, Premier RP.

– Tutaj w Bełchatowie musimy patrzeć w przyszłość ze szczególną troską, bo Bełchatów to serce polskiej energetyki i każda rodzina mieszkająca w tym regionie jest w jakiś sposób z nią związana. Wiemy, że dziś energetyka potrzebuje mądrych zmian, a na naszych barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność za krajowy sektor energetyczny. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie już dziś stoją przed polską energetyką i z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie. W tym celu, już teraz stawiamy na stały rozwój i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu naszej działalności – od wytwarzania, poprzez przesył, na sprzedaży energii elektrycznej kończąc – mówił Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wiceprezes zapewniał, ze PGE podejmuje liczne inicjatywy, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Jako przykład podał miliardowe inwestycje prośrodowiskowe realizowane w pobliskiej Elektrowni Bełchatów. – Cały czas zmieniamy się tak, by sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które wynikają z naszej pozycji czołowego dostawcy energii, jednego z największych pracodawców w kraju i firmy działającej według standardów społecznej odpowiedzialności biznesu – dodał Ryszard Wasiłek.

Wyjątkowe podziękowania za ciężką i ważną pracę dla Polski

Podczas tej wyjątkowej dla wszystkich górników uroczystości Robert Ostrowski, Prezes Zarządu PGE GiEK, podkreślał znaczenie górnictwa węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Ciężka praca górników współtworzy warunki dla niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Nasze nowe, wysokosprawne bloki węglowe spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Najnowocześniejsze technologie uzupełniają się ze znakomicie funkcjonującym zespołem pracowniczym na każdym szczeblu firmy, co pozwala skutecznie reagować na wyzwania współczesnego świata, w którym nierozerwalnie związane z pojęciem dobrego biznesu są: jego społeczna odpowiedzialność oraz troska o środowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez ciężkiej pracy górników, nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania sektora energetycznego, dającego Polakom moc, ciepło i tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa. 

Szczególne słowa uznania zostały skierowane do górników z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, którzy swoją pracą przyczyniają się do produkcji 22 proc. krajowej energii elektrycznej wytwarzanej w Elektrowni Bełchatów. – W tym wyjątkowym miejscu na gospodarczej mapie Polski, świętowanie Barbórki, będącej jakże istotną cząstką polskiego dziedzictwa kulturowego, wrosło już w tradycję pięknej i hojnej ziemi bełchatowskiej. Od wielu lat daje ono górnikom poczucie godności oraz wyjątkowej wspólnoty. Za sprawą tej wspólnoty naszym udziałem jest dzisiaj dobrze pojmowany patriotyzm gospodarczy, stanowiący newralgiczną część nowoczesnej wizji rozwoju Polski – podkreślał prezes Ostrowski.

W uznaniu zasług 

Barbórkowa gala była okazją do uhonorowania pracowników spółki PGE GiEK odznaczeniami państwowymi i branżowymi, w tym postanowieniem Prezydenta RP Brązowymi Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Na wniosek prezesa PGE GiEK Minister Energii przyznał stopnie Generalnego Dyrektora Górniczego i Dyrektora Górniczego. Minister Energii przyznał również odznaczenia Zasłużony dla Górnictwa RP, natomiast Minister Środowiska odznaczenia Zasłużony dla Polskiej Geologii. Pracowników kopalń uhonorowano także wyróżnieniami za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

Obchodom Dnia Górnika towarzyszył występ Izabelli Trojanowskiej. Po koncercie uczestnicy gali mogli skosztować tradycyjnego krupnioka.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama