News » Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego…

Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)

4 Gru 2019 Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) została wyłączona Share 'Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)' on Facebook Share 'Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)' on Email Share 'Towarowa Giełda Energii podtrzymała status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO)' on Print Friendly

2 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie przyznał TGE status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.

TGE po raz pierwszy uzyskała uprawnienia operatora NEMO 2 grudnia 2015 r. W związku z dobiegającą końca licencją, Giełda ponownie wystąpiła do Prezesa URE o nadanie ww. statusu.

Głównymi korzyściami udziału TGE w procesie łączenia rynków są m.in. widoczność ofert Członków Giełdy w całej Europie, efektywna alokacja zdolności przesyłowych oraz niższa cena energii nie tylko w obrocie hurtowym, ale także finalnie dla odbiorcy końcowego.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pozytywnie ocenił złożony przez TGE wniosek o wyznaczenie na operatora rynku energii elektrycznej (NEMO). Oznacza to, że Giełda po raz kolejny spełniła wszystkie wymagania określone przez Kodeks Sieciowy – Rozporządzenie CACM i będzie kontynuować pełnienie funkcji operatora NEMO dla polskiego obszaru cenowego oraz uczestniczyć we wspólnym transgranicznym mechanizmie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego (odpowiednio w modelu SDAC-PCR oraz SIDC-XBID). Nominacja NEMO dla TGE obejmuje okres czterech lat, czyli do grudnia 2023 r.

Podstawowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Osiągnięcie powyższego założenia wiąże się z realizacją przez operatora NEMO dodatkowych obowiązków, takich jak: wspólny, z innymi NEMO, rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywna alokacja w miejscach ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.

W Polsce obowiązuje konkurencyjny model MNA NEMO. Poza TGE, uprawnienia do działalności na polskim rynku uzyskały w 2016 r. na 4 lata dwie inne giełdy, które nie prowadzą obecnie żadnej działalności operacyjnej i prawdopodobnie przystąpią do rynku w pierwszej połowie 2020 r.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 4 Gru 2019 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć