Paliwa dla energetyki

PGNiG zapewni ciągłość dostaw gazu dla klientów HEG

PGNiG zapewnia, że będzie dostarczać paliwo gazowe do klientów Hermes Energy Group S.A. (HEG), która w swoim komunikacie zapowiedziała zaprzestanie dostarczania gazu z dniem 1 grudnia. Klienci, którzy pobierają paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa lub sieci przesyłowej Gaz-Systemu i nie wybrali innego sprzedawcy rezerwowego, mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu od PGNiG Obrót Detaliczny. Nie muszą oni podpisywać dodatkowych umów, ani wykonywać żadnych dodatkowych formalności, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy.

Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali Klienci indywidualni.

Klienci biznesowi rozliczani będą wg Cennika zatwierdzonego przez Zarząd Spółki, zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi. Odbiorcy ci mogą też skorzystać z tej samej oferty promocyjnej, co dotychczasowi klienci PGNiG.

O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w terminie 30 dni od dnia zawarcia w jego imieniu przez operatora sieci umowy rezerwowej (http://pgnig.pl/sprzedawca-rezerwowy-gazu) albo umowy sprzedaży z urzędu (http://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu). Powyższe wynika z przepisów ustawy Prawo Energetyczne.

PGNiG jest wiarygodnym i solidnym dostawcą gazu ziemnego. Z naszych usług korzysta blisko 7 milionów klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych, hurtowych odbiorców. Wszystkim klientom oferujemy pewność dostaw i atrakcyjne stawki za paliwo gazowe.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama