Wydarzenia - relacje

Relacja z VII Konferencji Technicznej “Bloki Nadkrytyczne i co dalej?”

W dniach 20-22 listopada br. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach odbyła się VII edycja Konferencji Technicznej „Bloki Nadkrytyczne i co dalej”, zorganizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”.

Uczestników podczas panelu otwarcia konferencji przywitali: Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dorota Kubek oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa “Nowa Energia”.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Energii

Partnerami wydarzenia byli:

– Urząd Dozoru Technicznego

– Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

– Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Partnerem Technologicznym była firma: Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Partnerem Merytorycznym była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Współpracę podjęły firmy:

– BUDIMEX S.A.

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli:

– WysokieNapiecie.pl

– CIRE.pl

I PANEL – Nowa Energia dla Polski – Polityka Energetyczna PEP 2040

Pierwszy panel rozpoczął i poprowadził dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH/GIG. Wygłosił on referat wprowadzający zatytułowany “Pomiędzy klimatem a racjonalną energetyką. Działania na czas transformacji energetyki w Polsce”. Koszty klasycznych technologii energetycznych i ich udział w perspektywicznym miksie były tematem wystąpienia prof. dr hab. inż. Wojciecha Suwały, Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw z Akademii Górniczo-Hutniczej. Izabela Kielichowska z firmy Navigant przedstawiła prognozowany rozwój sektora energii elektrycznej do 2040 r., uwzględniając kluczowe trendy i zmiany technologiczne. Hybrydowe technologie wodorowe omówił prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Śląskiej.

 

II PANEL DYSKUSYJNY – Nowy Model Energetyki

Urząd Dozoru Technicznego w kontekście realizacji oraz eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne w Opolu był tematem wystąpienia Krzysztofa Samson, Głównego Specjalisty Urządzeń Ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego. Wiesław Mariusz Różacki z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH zaprezentował przyszłość technologii węglowych.

Podsumowaniem panelu była dyskusja dotycząca Nowego Modelu Energetyki, której Moderatorem był dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH/GIG. Udział w debacie wzięli (od lewej): prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. zw., czł. rzecz. PAN, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska; Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Adam Kampa, Prezes Zarządu, Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.; Wiesław Mariusz Różacki, Country Executive Poland, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH; Andrzej Wicik, Wiceprezes ds. Zarządzania Majątkiem, Enea Elektrownia Połaniec SA; dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego, Izabela Kielichowska, Managing Consultant Energy, Navigant.

III PANEL DYSKUSYJNY – Energetyka jądrowa – SMR

Trzeci panel rozpoczął i poprowadził dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. uczelni AGH. Wygłosił on referat dotyczący statusu i perspektyw lekkowodnych reaktorów SMR i modułowych elektrowni jądrowych o mocy kilkuset megawatów. Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych małej mocy oraz ich potencjalne miejsce w miksie energetycznym przedstawił dr inż. Mateusz Malicki z Tractebel-ENGIE. Perspektywy energetyki jądrowej – SMR omówił prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Podsumowaniem panelu była dyskusja dotycząca energetyki jądrowej – SMR, której Moderatorem dyskusji był dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. uczelni AGH, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Udział debacie wzięli (od lewej): dr inż. Mateusz Malicki, Tractebel-ENGIE; Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej; Łukasz Sawicki, Główny Specjalista, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii; Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

IV PANEL DYSKUSYJNY – Wielkoskalowa Energetyka OZE – offshore, fotowoltaika, biomasa

Czwarty panel rozpoczął i poprowadził Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Wygłosił on referat dotyczący OZE w energy-mix 2040, uwzględniając wyzwania inwestycyjne.

 

Podsumowaniem panelu była dyskusja dotycząca wielkoskalowej energetyki OZE – offshore, fotowoltaika, biomasa, której Moderatorem był Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Udział debacie wzięli (od lewej): Włodzimierz Ehrenhalt, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Dominik Gajewski, Radca Prawny – Ekspert ds. Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Departament Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan; Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych; Marek Ryński, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Enea Elektrownia Połaniec SA; prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

V PANEL DYSKUSYJNY – Bloki nadkrytyczne, parowo-gazowe, wielopaliwowe, zgazowanie węgla

Piąty panel poprowadził dr inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki AGH/GIG. Perspektywy rozwoju energetyki w oparciu o elektrociepłownie wielopaliwowe w referacie wprowadzającym omówił Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy – Członek Zarządu, Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

 

Podsumowaniem panelu była dyskusja dotycząca bloków nadkrytycznych, parowo-gazowych, wielopaliwowych i zgazowania węgla. Moderatorem dyskusji był dr inż. Stanisław Tokarski z CE AGH/GIG. Udział debacie wzięli (od lewej): Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE GiEK SA; Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy – Członek Zarządu, Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.; Mirosław Jabłoński, Dyrektor Pionu Zamówień, Enea Elektrownia Połaniec SA; dr inż. Piotr Świecki, Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego, BUDIMEX S.A.; Tomasz Żydek, Dyrektor Techniczny Projektu IGCC, Enea Badania i Rozwój Sp. z o.o.; dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. nzw., Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza.

VI PANEL TECHNOLOGICZNY 

Ubezpieczenie jako element zarządzania ryzykiem było tematem wystąpienia Bartłomieja Bobrowskiego z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.; Katarzyna Skolik z AGH dokonała porównania bezpieczeństwa małego reaktora modułowego (SMR) z klasycznym reaktorem dużej mocy. Cyberbezpieczeństwo w praktyce zaprezentował Andrzej Cieślak, Prezes Zarządu, Dynacon Sp. z o.o.

 

ROZMOWY KULUAROWE

UROCZYSTA KOLACJA / WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

Podczas pierwszego dnia Konferencji miała miejsce uroczysta kolacja, po której odbył się występ artystyczny uczestnika programu “Mam Talent” – Pana Lee. Po występie odbyło się losowanie nagród wśród uczestników.

WYCIECZKA TECHNICZNA

W trzecim dniu Konferencji uczestnicy udali się do Elektrowni Kozienice, należącej do Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., będącej Partnerem Konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

Źródło: Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama