OZE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozszerza współpracę z General Electric

Współpraca między MIiR a amerykańskim koncernem będzie dotyczyć inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). List intencyjny w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Warszawie.

Sygnatariuszami listu są Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu GE Power Sp. z o.o. i Fabrice Kermorgant Wiceprezes za GE Renewable Energy – Offshore Wind GE. Podpisanie odbyło się w obecności ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher. Postanowienia dokumentu rozszerzają współpracę strategiczną, do której obie strony zobowiązały się w Liście intencyjnym podpisanym 26 stycznia 2017 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a firmą GE.

Podpisany w poniedziałek list intencyjny ma otworzyć pole do wspólnego działania przy realizacji inwestycji w OZE. Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski w 2040 r. OZE stanowić będzie główne źródło produkcji energii elektrycznej w Polsce. Do współpracy przy konkretnych projektach została zaangażowana Agencja Rozwoju Przemysłu. Obecnie jest finalizowana szczegółowa umowa między GE a ARP, która określi zakres dalszych działań.

– Doskonała współpraca polityczna między Polską i Stanami Zjednoczonymi przekłada się na konkretne efekty biznesowe. Nasz rząd kładzie duży nacisk zarówno na transformację systemu energetycznego, jak i na bezpieczeństwo dostaw energii. Te dwa cele możemy osiągnąć we współpracy z wiodącymi światowymi dostawcami technologii energetycznych – mówi Minister Kwieciński i dodaje, że równie ważne jest zapewnienie udziału polskich firm w tym procesie. – List, który podpisujemy, spełnia ten warunek – podkreśla Minister Kwieciński.

– Podpisanie tego dokumentu umożliwia polskiemu rządowi i General Electric ściślejszą współpracę na rzecz rozwoju Polski jako centrum morskiej energetyki wiatrowej. Zwiększy to bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez zwiększenie dywersyfikacji energetycznej – mówiła Ambasador Georgette Mosbacher.

Obaj partnerzy oczekują zacieśnienia współpracy, aby zmaksymalizować zaangażowanie w rozwijającym się sektorze energii odnawialnej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów morskich farm wiatrowych. Opierając się na naszej rozległej sieci ponad 5000 certyfikowanych polskich firm w naszym łańcuchu dostaw, z dumą przedłużamy naszą współpracę, aby pomóc Polsce w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji i współpracować z rządem w jego wysiłkach na rzecz przekształcenia systemu energetycznego kraju – Sławomir Żygowski z GE Power.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Działy

Reklama