CSR w Energetyce

Raport Roczny GK PGNiG najlepszym raportem w Polsce

Raport Roczny PGNiG otrzymał Pierwszą Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa” za 2018 r. Grupa otrzymała również wyróżnienia za najlepszą wartość użytkową raportu dla akcjonariuszy i inwestorów oraz za najlepsze zastosowanie standardów MSSF/MSR. Nagrody przyznano już po raz czternasty.

– Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku. Awans z drugiego miejsca na pierwsze, w stosunku do ubiegłorocznej edycji konkursu, to potwierdzenie naszego nieustannego zaangażowania na rzecz transparentnej komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami. Coraz więcej spółek dąży do udoskonalenia swojego systemu sprawozdawczości finansowej i konkurencja w tym zakresie rośnie z roku na rok. Cieszymy się, że wysiłek, jaki wkładamy w stworzenie profesjonalnego, rzetelnego raportu został doceniony – powiedział Michał Pietrzyk, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych.

Na oceniany Raport Roczny składają się sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, sprawozdanie Zarządu z działalności, raport online oraz raport marketingowy w wersji papierowej. Oprócz danych liczbowych, dotyczących Grupy PGNiG i wszystkich segmentów działalności biznesowej, Raport zawiera animacje prezentujące najważniejsze osiągnięcia oraz komentarze wideo. W materiale uwzględniono obszary biznesowy i finansowy, a także społeczny, środowiskowy i pracowniczy. Raport jest w pełni interaktywny i pozwala analizować dane na wiele różnych sposobów.

Celem konkursu ,,The Best Annual Report” jest wyłonienie raportów rocznych o modelowej konstrukcji i najwyższej użyteczności, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami.

Uroczysta gala finałowa ,,The Best Annual Report” odbyła się 16 października 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrodę w imieniu GK PGNiG odebrali:

  • pierwszą nagrodę główną „The Best Annual Report” w kategorii „Przedsiębiorstwa” – Michał Pietrzyk, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych;
  • wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR – Violetta Jasińska-Jaśkowiak, Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy;
  • wyróżnienie za najlepszy raport marketingowy – Aleksandra Sobieska-Moroz, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego.

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Działy

Reklama