CSR w Energetyce

TAURON z nagrodą „The Best Annual Report”

TAURON otrzymał po raz trzeci nagrodę specjalną „The Best Of The Best”, nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany (również po raz trzeci) oraz wyróżnienie przyznawane po raz pierwszy – za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy. Zintegrowany Raport TAURONA jest dostępny pod adresem https://raport.tauron.pl/

TAURON po raz kolejny został doceniony za wysoki poziom przygotowanych raportów. Stanowią one istotny element komunikowania się z otoczeniem rynkowym. Raport Zintegrowany podsumowujący 2018 r. to połączenie wartościowych treści zgodnych z najlepszymi międzynarodowymi standardami oraz nowoczesnej, multimedialnej formy. Zawiera nie tylko szeroką gamę informacji niezbędnych dla akcjonariuszy i inwestorów, ale przydatnych również wszystkim pozostałym grupom interesariuszy: społecznościom lokalnym, przedstawicielom mediów, organizacji pozarządowych oraz pracownikom.

– Zintegrowana formuła raportu i atrakcyjny sposób prezentacji kluczowych informacji o Grupie po raz kolejny zostały docenione przez kapitułę konkursu. Transparentna  komunikacja z otoczeniem biznesowym jest szczególnie istotna w czasie, w którym przeprowadzamy Zielony Zwrot TAURONA. Tegoroczne nagrody to kolejny sukces całego zespołu zaangażowanego w przygotowanie raportów. Zebranie danych wymagało skoordynowanego wysiłku wielu obszarów biznesowych Grupy – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, TAURON Polska Energia.

W ostatnich latach w Grupie TAURON powołano specjalnie dedykowany zespół, który wypracował aktualną koncepcję raportu. Tegoroczną publikację przygotował Obszar Zarządzania Strategicznego, w skład którego wchodzą zespoły strategii, komunikacji oraz prasowy. 

Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, raport opisuje kluczowe wydarzenia i wyniki osiągnięte w 2018 r., jednak wykracza również w przyszłość opisując szanse rozwojowe TAURONA w bliższej i dalszej perspektywie.

Punktem wyjścia tej sekcji jest opis ostatniej aktualizacji strategicznych kierunków rozwojowych Grupy TAURON wskazującej kierunki zmian w modelu biznesowym i miksie energetycznym. Hasło Zielony Zwrot TAURONA kształtuje narrację raportu i z pewnością znacząco wpłynie na formę i treść raportów w kolejnych latach. Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które wykorzystane są w treści raportu, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4.

Dostępność raportu w wersji online umożliwia wszystkim zainteresowanym szybkie dotarcie do informacji oraz ich samodzielną analizę. Przejrzysta nawigacja intuicyjnie prowadzi do poszczególnych sekcji, np. polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Można tam poznać m.in. szczegóły autorskiego projektu TAURON dla dzieci: Energetycznego Junior Cup – cyklu turniejów, w których bierze udział sto dziecięcych klubów piłkarskich z południowej Polski.  

Celem konkursu „The Best Annual Report” jest stworzenie standardów sporządzania raportów rocznych, a tym samym promowanie spółek przygotowujących najlepsze raporty roczne z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów. Tegoroczna nagroda to kolejne z rzędu wyróżnienie dla Grupy TAURON.

Raport jest dostępny pod adresem https://raport.tauron.pl/

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama