Ochrona środowiska

Blisko 2,8 mln zł na edukację ekologiczną i ochronę przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 39 umów w ramach konkursów na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Całkowita kwota dofinansowania na realizację tych przedsięwzięć to blisko 2,8 mln zł. W wydarzeniu, które odbyło się 3 października 2019 r., uczestniczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Dofinansowanie uzyskały wszystkie zadania które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. W przypadku edukacji ekologicznej dofinansowanie uzyskały 23 przedsięwzięcia na łączną kwotę blisko 1,6 mln zł, w przypadku ochrony przyrody tych zadań było 16, a łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,17 mln zł.

– Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na terenach mazowieckich gmin powstanie infrastruktura dla dzieci w postaci ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą zdobywać wiedzę na temat środowiska i konieczności jego ochrony – powiedział  Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska.

Z kolei w przypadku zadań związanych z ochroną przyrody dofinansowanie przyznano na projekty, które swoim zakresem obejmują głównie prace pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew oraz zadania z zakresu ochrony gatunkowej.

– Jestem przekonana, że to wsparcie finansowe pomoże w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest budowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia. Dzięki solidnej edukacji ekologicznej prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody będzie bardziej efektywne – dodała podczas podpisywania umów Prezes WFOŚiGW w Warszawie, Anna Król.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama