Ochrona środowiska

Minister H. Kowalczyk podczas spotkania z przewodniczącym Komisji ENVI PE: Naszym priorytetem jest poprawa jakości powietrza

Aktualne wyzwania dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w tym jakość powietrza i neutralność klimatyczna to główne tematy rozmowy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z przewodniczącym Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim Pascalem Canfinem. Spotkanie odbyło się 27 września 2019 r. w Ministerstwie Środowiska.

Minister Kowalczyk i Pascal Canfin zgodzili się, że obecne działania Parlamentu Europejskiego IX kadencji, działania nowej Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE powinny skoncentrować się przede wszystkim na wdrożeniu rozwiązań, które zapewnią sprawiedliwą transformację, niezbędną do osiągnięcia celów klimatycznych.

Szef resortu środowiska podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej stanowi wyzwanie bez precedensu i powinno uwzględniać różny punkt wyjścia państw członkowskich, gdyż zbyt ambitne podejście może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego – wzrost emisji globalnych.

– Poprawa jakości powietrza w Polsce jest dla polskiego Rządu priorytetem, zwłaszcza ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji pochodzącej z domowych instalacji oraz środków transportu – powiedział Minister Kowalczyk.

Wdrażamy program Czyste Powietrze, aby w okresie najbliższych 10 lat zlikwidować w Polsce zjawisko smogu”” – dodał Minister. lat zlikwidować w Polsce zjawisko smogu – dodał Minister.

Podkreśłił, że jakość powietrza, ale także elektromobilność i zwiększenie lesistości sprzyjającej pochłanianiu emisji, stanowią zagadnienia szczególnie istotne dla resortu środowiska w kontekście przyszłych ram finansowych UE.

Pascal Canfin podkreślił, że Polska jest ważnym partnerem spośród państw członkowskich UE w rozmowach na temat polityki niskoemisyjnej Europy, dlatego jego pierwsza wizyta jako szefa Komisji ENVI odbywa się w Warszawie.

Minister Kowalczyk i Pascal Canfin omawiali również zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, rolnictwa, leśnictwa oraz polityki spójności, które są istotne w kontekście dochodzenia do neutralności klimatycznej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama