Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2019 r.

Na koniec II kwartału 2019 r. 194 podmioty posiadały koncesję na obrót paliwami gazowymi, natomiast 101 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. – wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

W II kwartale 2019 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 7 267 076 MWh (średnia cena 84,25 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w II kwartale  2019 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 23 932 325 MWh (średnia cena 92,25 zł/MWh). Średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,223 kWh/m3.

Więcej w Informacjach o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle w poszczególnych kwartałach.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama