Ciepłownictwo

Umowa na sprzedaż ciepła dla miasta Konina

Podpisanie przez ZE PAK SA wieloletniej umowy na sprzedaż ciepła dla miasta Konina.

6 września 2019 r., w obecności władz Konina, radnych, zarządu ZE PAK SA i MPEC-Konin Sp. z o. została podpisana umowa na sprzedaż ciepła z Elektrowni Konin dla miasta Konina. Umowa dotyczący zaopatrzenia w ciepło przez ZE PAK SA miasta i gwarantuje bezpieczne dostawy na okres następnych 13 lat.

Podpisanie umowy jest jednym z elementów „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”.

Należy podkreślić, że obok istniejącego już bloku biomasowego w elektrowni Konin o mocy 50 MW opalanego wyłącznie biomasą, Spółka przygotowuje do eksploatacji drugi taki blok o podobnych parametrach. Po oddaniu bloku do produkcji w elektrowni Konin, która jest najstarszą elektrownią w Grupie ZE PAK SA, spalane będą wyłącznie paliwa ekologiczne. Oznacza to, że Konin będzie miastem ogrzewanym w pełni ekologicznie.

Źródło: ZE PAK SA

Działy

Reklama