Elektroenergetyka

Wiceminister Gawęda w Krynicy o europejskich projektach energetycznych

Odpowiedzialna polityka energetyczna powinna respektować trzy równoważne cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw. Dlatego transformacja energetyczna w Unii Europejskiej powinna zapewnić europejskim konsumentom dostęp do pewnych dostaw energii po akceptowalnych cenach i przy minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko – powiedział Wiceminister Energii Adam Gawęda podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 3 września 2019 r.

Stałe pokrywanie zapotrzebowania na energię jest niezbędne nie tyko dla dobrego funkcjonowania gospodarki, staje się również kluczowym elementem polityki zagranicznej państw, dlatego Unia Europejska by zapewnić bezpieczeństwo i zwiększenie efektywności tej branży, dąży do większej integracji regionalnych rynków energii oraz dywersyfikacji źródeł.

Wspólny rynek energii Unii Europejskiej w swym docelowym kształcie ma zapewnić brak dyskryminacji w dostępie do sieci dla dostawców i konsumentów energii, gwarantując kluczową rolę odbiorcom. Nowa struktura rynku zakłada także skuteczniejszą integrację OZE z systemami elektroenergetycznymi Wspólnoty i ich wynagradzanie na zasadach rynkowych.

Polska realizuje inwestycje w wewnętrzną infrastrukturę elektroenergetyczną, która jednocześnie pozwala na zwiększanie zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych. – Przykładem takiej solidarności regionalnej są polskie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko własnych odbiorców, ale także partnerów z państw bałtyckich, dążąc do synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem Europy kontynentalnej – argumentował Wiceminister Gawęda.

W zakresie wspierania budowy infrastruktury energetycznej ważną rolę pełni fundusz „Łącząc Europę” dofinansowując najważniejsze projekty UE, mające miano projektów wspólnego zainteresowania (tzw. PCI). W ramach PCI wybudowano m.in. połączenie elektroenergetyczny pomiędzy Polską i Litwą Lit-Pol Link a także będzie budowany kabel podmorski Polska – Litwa.

Bardzo istotnym elementem transformacji energetycznej tak w wymiarze krajowym jak i Wspólnoty jest wsparcie unijnych funduszy. Oprócz środków dotychczasowych pewną nadzieje daje także zapowiedź nowej Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, przedstawienia przez KE propozycji utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wspomniana koncepcja wychodzi naprzeciw zgłaszanemu przez Polskę od początku negocjacji również długookresowej strategii UE.

Źródło: Ministerstwo Energii

 

Działy

Reklama