Elektroenergetyka

Minister Tchórzewski: Polityka energetyczna Polski będzie bardzo silnie podkreślała znaczenie sprawiedliwej transformacji

Ostatni rok przyniósł wiele zmian, zarówno nowych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi sektora energii, jak również nowych dokumentów strategicznych. Finalizujemy prace nad nową wersją projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) ”, które implementują wnioski z konsultacji publicznych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej do „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu”– powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 4 września 2019 r. na rozpoczęcie panelu poświęconego sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Przygotowany projekt PEP będzie bardzo silnie podkreślał znaczenie sprawiedliwej transformacji.  Uwzględni zarówno ochronę regionów górniczych, jak i konieczność dostosowania tempa transformacji energetycznej do uwarunkowań gospodarczych i możliwości finansowych. – Minimalizowanie kosztów społecznych, które będą towarzyszyły zmianom ekonomicznym w kierunku gospodarek mniej-emisyjnych jest niezwykle ważne – podkreślił Minister.

Problem sprawiedliwej transformacji Polska bardzo wyraźnie sygnalizowała podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. – Widzimy coraz większe zrozumienie zarówno w kraju, jaki i KE w tym zakresie. Dlatego mam nadzieję, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 powstanie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego przeznaczone zostaną środki na transformację regionów górniczych. Ważne, aby wielkość tych środków miała charakter realnego wsparcia – argumentował Krzysztof Tchórzewski.

Według Ministra w dyskusjach o sektorze energetycznym coraz częściej zwraca się uwagę na podążanie za trendami światowymi, w szczególności rozumianymi jak rezygnacja z paliw kopalnych, czy bezwarunkowe zwiększanie wykorzystania OZE. To jednak nie uwzględnia specyfiki poszczególnych krajów członkowskich. – Muszę tu zaznaczyć, że obok światowych trendów, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie energetycznym i do tego dostosowywać tempo zmian. Prognozowanie miksu energetycznego musi opierać się na realnej ocenie możliwości technologicznych i ekonomicznych, uznając za priorytet pewność dostaw energii do odbiorców – wyjaśnił Minister.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama