News » Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska…

Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza

9 Sie 2019 Możliwość komentowania Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza została wyłączona Share 'Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza' on Facebook Share 'Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza' on Email Share 'Grupa Energa ZE PAK SA odpowiada na Program Czysta Polska ogłoszony przez Zygmunta Solorza' on Print Friendly

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA z zadowoleniem i satysfakcją odbiera inicjatywę swojego dominującego akcjonariusza Zygmunta Solorza w postaci powołania stowarzyszenia „Program Czysta Polska”.

Grupa kapitałowa ZE PAK SA jest świadoma zachodzących zmian aspiracji i oczekiwań społecznych. Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane ze „społecznie odpowiedzialnym biznesem”, dotychczasowe modele biznesowe będą ulegały zmianie w sposób ewolucyjny dostosowując się do społecznych oczekiwań.

Obecnie działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, jednak Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości. Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, to wszystko wymogi jakim będą musieli sprostać konwencjonalni wytwórcy w nieodległym czasie i jest to proces nieunikniony również dla ZE PAK. Będzie to, co należy podkreślić, niełatwy okres dla Grupy.

Już obecnie Spółka znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. W minionym roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.

Spółka ma świadomość tego, jaką rolę Grupa ZE PAK SA pełni w systemie energetycznym kraju, jak również w strukturze lokalnej gospodarki i na lokalnym rynku pracy. Odpowiedzialność, którą Spółka czuje na sobie nakazuje jednak, by przygotować się do nadchodzących zmian. Ten proces już trwa.

Elektrownia Konin, w której obecnie eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Do spalania biomasy przystosowane zostaną po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. Należy wspomnieć, że już obecnie miasto Konin ma zapewnione dostawy ciepła pochodzące w 100% z odnawialnych źródeł energii, ze wspomnianego bloku biomasowego.

W minionym roku Grupa informowała również o projekcie fotowoltaicznym, który ma być zlokalizowany na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Opracowane zostało szereg innych pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, magazynowania energii czy np. produkcji i wykorzystania wodoru.

Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. „Platforma węglowa”). Spółka przystąpiła również do „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski”, którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu.

Wszystkie te koncepcje to ambitne przedsięwzięcia, jednak nie można nie wspomnieć, że ich realizacja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. Trzeba mieć również na uwadze, że horyzont inwestycyjny w tego typu projektach jest mocno rozciągnięty w czasie, a pewne założenia im towarzyszące zakładają zupełnie inny obraz funkcjonowania poszczególnych branż niż to, jakimi je znamy dziś. Akcjonariusze ZE PAK muszą być zatem przygotowani na okres, gdy z jednej strony Spółkę czekają wyzwania związane z segmentem węglowym, a z drugiej okres kapitałochłonnych, rozciągniętych w czasie inwestycji, które mogą dać efekty dopiero za dłuższy czas. Ich efektywność w dużej mierze będzie zależała od kształtu przyszłych uwarunkowań regulacyjnych i adaptacji nowych rozwiązań technologicznych.

Jako podmiot działający w branży energetycznej od ponad 60-ciu lat, wierzymy, że mamy doświadczenie, potencjał i możliwości, by stać się centrum kompetencji do rozwoju projektów z szeroko rozumianej branży wytwarzania energii. Tym bardziej cieszy nas deklaracja dominującego akcjonariusza, która pokazuje, że ten obszar jest dla niego obecnie szczególnie istotny.

Źródło: ZE PAK SA

Wpis został opublikowany 9 Sie 2019 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć