Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGE: Komunikat dotyczący zasad bezpieczeństwa

W związku z potencjalnymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, w tym również związanymi z socjotechniką i phishingiem (podszywaniem się pod inną osobę lub instytucję w celu zdobycia określonych informacji lub nakłonienia do określonych działań), przypominamy o elementarnych zasadach zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

 • jeśli korzystasz ze strony internetowej PGE Dystrybucja S.A. (np. szukając informacji lub wniosków dotyczących  przyłączenia, zmiany mocy w planie ograniczeń, taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej), upewnij się, że korzystasz z właściwego adresu: https://pgedystrybucja.pl
 •  sprawdź, czy na ekranie (w okolicach paska adresu) widnieje symbol zamkniętej kłódki, jej obecność potwierdza, że strona jest  zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane (adres zaczyna się wówczas od https a nie od http);
 • aktualne dane kontaktowe i adresowe dostępne są w zakładce Kontakt;
 • dbaj o poufność swoich danych – nie udostępniaj ich osobom trzecim, loguj się wyłącznie osobiście (np. w ramach dostępu do portalu odbiorcy energii);
 • w przypadku obsługi klienta dzwoniącego do PGE Dystrybucja S.A. lub kontaktującego się z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) przed udzieleniem informacji zawierających dane osobowe prowadzona jest weryfikacja w oparciu o:
  • numer dokumentu (np. faktury, noty, umowy, warunków przyłączenia) i
  • cztery ostatnie cyfry PESEL (nigdy nie pytamy o cały nr PESEL) lub
  • w przypadku braku numeru PESEL w systemie informatycznym, data wskazanego dokumentu;
 • w przypadku kontaktu na numer 991 w celu zgłoszenia awarii bądź zagrożenia życia nie ma obowiązku podawania danych osobowych – zgłoszenia można dokonać anonimowo;
 • uważnie czytaj komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama