Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

GAZ-SYSTEM podpisał komplet umów na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

GAZ-SYSTEM w lipcu 2019 r. zawarł umowy na wykonawstwo robót budowlanych dla trzech odcinków gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń. Cała inwestycja jest jednym z najdłuższych elementów korytarza gazowego Północ-Południe o długości 168 km. Odcinek I i II zostały przekazane do dyspozycji wykonawcom robót budowlanych już 11 lipca br.

Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. – Nasza inwestycja to szansa na rozwój gospodarczy południa Polski w wielu obszarach. Nowy gazociąg zwiększy przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, która w przyszłości, w związku z rosnącym zainteresowaniem firm wykorzystaniem gazu jako nośnika energii, umożliwi ich przyłączenia do sieci gazowej – podkreśla Wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko.

Wiceprezes GAZ-SYSTEM zwraca także uwagę, że jest to pierwszy gazociąg, na którym podjęto działania wyprzedzające, mające na celu usprawnienie realizacji inwestycji. – Przed zleceniem wykonawcy robót budowlanych wykonano szereg prac przygotowawczych tj. rozpoznanie saperskie i archeologiczne, których celem było przyspieszenie i usprawnienie wejścia wykonawcy robót w teren – podkreśla Zawartko.

Zauważa również, że na trasie zaprojektowano dużą liczbę przejść bezwykopowych – m.in.: 3 przekroczenia typu Direct Pipe, 1 HDD pod rzeką Wisłą o długości ok. 1 km oraz 137 pozostałych przekroczeń m.in.: przewierty, przeciski i mikrotunele. Do gazociągu zostanie również podpięta stacja systemowa, która ma stanowić połączenie nowego systemu przesyłowego z istniejącym i zapewnić docelowo m.in. zwiększone dostawy gazu dla Podbeskidzia.

Inwestycja GAZ-SYSTEM jest ważna dla rozwoju gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej. Po jej zakończeniu corocznie GAZ-SYSTEM będzie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej. Kwota ta zasili budżet gmin na trasie gazociągu i będzie ją można przeznaczyć na potrzeby lokalnej społeczności – zaznacza Wiceprezes Zawartko.

Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń została podzielona na trzy odcinki:

  • Odcinek I Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km; gminy Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.
  • Odcinek II Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km; gminy Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz.
  • Odcinek III Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km; gminy Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku I i II będzie firma Stalprofil S.A., natomiast na odcinku III za prace budowlane będzie odpowiedzialna firma IDS-BUD S.A.

Termin zakończenia budowy gazociągu zaplanowano na koniec 2021 r.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama