Ochrona środowiska

Zakład Opieki Leczniczej w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną dzięki dotacji z NFOŚiGW

Ponad 1,5 mln zł przeznaczy Zakład Opieki Leczniczej (ZOL) w Przemyślu na termomodernizację swojego budynku. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze to działanie dotacją w wysokości ponad 1,3 mln zł.

Przekazanie wsparcia na rzecz przemyskiego ośrodka potwierdziła umowa, którą w lipcu br. sygnowali w Warszawie Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Kierownik ZOL w Przemyślu Stanisław Jureczko. Źródłem dofinansowania jest program Narodowego Funduszu Poprawa jakości powietrza, Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Termomodernizacja, która potrwa do końca 2020 r., obejmie modernizację energetyczną budynku ZOL, systemu grzewczego oraz systemu centralnej wody użytkowej, jak również wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej. W przedsięwzięciu przewidziano także wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która zapewni w dużej mierze niezależność energetyczną całego Zakładu.

Zasadniczym celem projektu będzie zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (w tym głównie dwutlenku węgla).

Rezultatami ekologicznymi przedsięwzięcia będą zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (2 043,70 GJ/r.) oraz wytworzenie ze źródeł odnawialnych energii cieplnej (676,03 GJ/r.) i elektrycznej (38,9 MWh/r.). Termomodernizacja przyniesie oszczędności energii cieplnej (o 67,8%) i elektrycznej (o 74,2%), łączne zmniejszenie zużycia energii końcowej (o 68,6%) oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 69,6%). Redukcja emisji CO2 sięgnie 208,68 Mg/r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzi opiekę całodobową o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, dając także podopiecznym możliwość kontynuowania terapii farmakologicznych i dietetycznych. Pacjentami są często osoby w zaawansowanym wieku (lecz nie wymagające hospitalizacji). W ramach opieki przemyski ZOL prowadzi dla nich także różnego rodzaju zajęcia i terapeutyczną aktywność kulturalno-rekreacyjną.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama