Ochrona środowiska

Osiedle Juliusz w Sosnowcu zużywa po energomodernizacji już ponad 3 razy mniej energii

Po roku eksploatacji, Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu. Już w pierwszym okresie rozliczeniowym zużycie energii spadło 3-krotnie, co przekłada się na 39% oszczędności dla mieszkańców. Projekt w Sosnowcu to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule PPP, gdzie Dalkia jako partner prywatny i dostawca energii, udzieliła kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego poziomu jej zużycia. Projekt wpisuje się w krajowy program walki ze smogiem i niską emisją.

– Dzięki energomodernizacji osiedla Juliusz miasto zyskało podwójnie. Po pierwsze znaczący spadek emisji pyłów do atmosfery przyczynił się do poprawy jakości powietrza w Sosnowcu. Po drugie, oszczędności, które wyniknęły z przeprowadzonej modernizacji, znacznie poprawiły komfort życia, a co za tym idzie, zadowolenie mieszkańców osiedla. Realizacja tego projektu ma również ogromny wpływ na poprawę wizerunku naszego miasta. Obecnie Sosnowiec jest wymieniany wśród najbardziej innowacyjnych miast w obszarze efektywności energetycznej i walki ze smogiem. Mam nadzieję, że będziemy realizowali tego typu przedsięwzięcia na innych osiedlach w naszym mieście – mówi Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

Pionierski na polskim rynku projekt energomodernizacji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów IT

W ramach projektu energomodernizacji na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, Dalkia zaprojektowała i wykonała przyłącza centralnej sieci ciepłowniczej do budynków, wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz zbudowała dwufunkcyjne węzły cieplne. W budynkach zainstalowano autorski zintegrowany system IT automatycznego sterowania ciepłem. Jest to system predykcyjny, który uwzględnia – na podstawie prognozy pogody – inercję cieplną budynku i zapobiega jego przegrzewaniu lub wychłodzeniu optymalizując zużycie energii. Inwestycja obejmowała 22 budynki mieszkalne (538 lokali) i żłobek.

Dalkia jako partner prywatny przedsięwzięcia udzieliła kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego zużycia energii. Nasze autorskie innowacyjne rozwiązania IT wdrożone w Sosnowcu na bieżąco monitorują i dostosowują zużycie energii do bieżących potrzeb budynków, co przekłada się na wymierne oszczędności dla mieszkańców – mówi Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny Dalkii Polska.

Korzyści dla mieszkańców: optymalizacja zużycia energii, niższe rachunki, czyste powietrze

Energomodernizacja osiedla Juliusz jest elementem lokalnego programu rewitalizacji Sosnowca na lata 2016-2023, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, szczególnie na terenach pokopalnianych, gdzie zdecydowana większość budynków wciąż jest ogrzewana piecami węglowymi. Rozwiązania zorientowane na walkę ze smogiem, jak np. wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, są wdrażane w Sosnowcu od kilku lat. Takie rozwiązania wiążą się jednak zazwyczaj z większymi kosztami dla mieszkańców. W przypadku energomodernizacji przeprowadzonej przez Dalkię na osiedlu Juliusz, już w pierwszym okresie rozliczeniowym tj. marzec 2018 r. – marzec 2019 r., zużycie energii spadło ponad 3-krotnie. W efekcie koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CO i CWU) spadły, dając 39% oszczędności dla mieszkańców. W skali roku, miasto zakłada obniżkę emisji CO2 o 8000 ton i emisji pyłów o 81 ton, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz zwiększenia komfortu i standardu życia mieszkańców.

Współczesne standardy zamieszkiwania czyli to, czego oczekują najemcy w mieszkaniach, to przede wszystkim dostępność energii: ciepła i ciepłej wody użytkowej, rzadziej chłodu. Chcąc wypełniać misję zapewnienia naszym mieszkańcom życia w środowisku wolnym od zanieczyszczeń, podjęliśmy procedurę, której celem było uatrakcyjnienie istniejących zasobów. Nakłady na energomodernizację stały się oczywiście znaczącym kosztem w fazie budowy, ale już od fazy eksploatacji, czyli operowania instalacją i zarządzania energią, pojawiły się oszczędności wynikające z kosztów zaniechanych takich jak brak konieczności czyszczenia przewodów dymowych, naprawy kominów, budowy i remontów pieców. Pojawił się też realny wzrost przychodów wynikający ze wzrostu stawek czynszu najmu. Bezcenna jest świadomość, że mieszkańcy doceniają ogromny postęp w standardzie zamieszkiwania i obecnie mieszkania w dzielnicy Juliusz są wybierane w pierwszej kolejności – mówi Pani Joanna Sekuła, Dyrektor Miejskich Zakładów Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne wiąże się z wyższymi rachunkami za energię dla mieszkańców. Odpowiednie zarządzanie zużyciem energii może jednak znacznie ograniczyć koszty utrzymania komfortu cieplnego w budynkach – w przypadku osiedla Juliusz koszty ogrzewania po energomodernizacji spadły o 39% w skali roku. Dzięki temu każdego mieszkańca stać na „czyste ciepło” – dodaje Thierry Deschaux.

Dalkia Polska – partnerem samorządów i miast w transformacji energetycznej i walce ze smogiem

Wykorzystując globalne doświadczenie, Dalkia oferuje wsparcie dla lokalnego partnera w procesie transformacji energetycznej dostarczając know-how oraz innowacyjne rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej oraz zobowiązuje się do osiągnięcia oszczędności energii nawet do 40%. Dodatkowo rozwiązania Dalkii przyczyniają się do redukcji emisji CO2, poprzez wykorzystanie lokalnych źródeł energii, jak również długoterminowego ograniczenia kosztów związanych z energią, pomagając klientom sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej.

Poprawa jakości powietrza w miastach i redukcja niskiej emisji to dziś priorytet władz lokalnych w Polsce.

– W odpowiedzi na wyzwania transformacji energetycznej Dalkia oferuje swoim lokalnym partnerom szyte na miarę rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej. Nasze wieloletnie doświadczenia z międzynarodowych projektów pomagają w dostosowaniu rozwiązań na potrzeby konkretnej gminy czy miasta – mówi Thierry Deschaux.

W 2018 r. Dalkia nawiązała współpracę w zkresie efektywności energetycznej z dwoma lokalnymi partnerami: z Gdynią, na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich poprzez ograniczanie zużycia energii końcowej: cieplnej, chłodu i elektrycznej z zwykorzystaniem autorskiego systemu invisoLite® oraz z miejską spółką Beskid Żywiec Sp. z o.o. na rzecz rozwoju zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w mieście Żywiec.

Źródło: Dalkia

Działy

Reklama