Wydarzenia - relacje

Relacja z Seminarium „Nowe Biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu – chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła”

W dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się Seminarium “Nowe Biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu – chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła” zorganizowane przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Moderatorem konferencji był dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Uczestników podczas panelu otwarcia przywitał Gospodarz Konferencji – Krzysztof Kwiecień, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych; Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA oraz Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa “Nowa Energia”.

Seminarium zgromadziło 90 osób.

Partnerami Seminarium Byli:

  • PGE Energia Ciepła S.A.,
  • Enervigo.

Partnerem merytorycznym było:

  • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

I PANEL

Pierwszy Panel rozpoczął Moderator Seminarium dr hab. inż. Wojciech Bujalski z Politechniki Warszawskiej, dokonując subiektywnej oceny szans i zagrożeń dla systemów ciepłowniczych. Jako kolejny wystąpił Robert Malarczyk, Przedstawiciel Elektrociepłowni “Zielona Góra” S.A., przedstawiając temat “Rozwój produktu chłód z Ciepła Sieciowego, agregaty adsorpcyjne”. Trzecim prelegentem był Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, który omówił w swoim wystąpieniu techniczno-ekonomiczne podstawy wykorzystania w systemach ciepłowniczych niezbilansowanej energii elektrycznej z OZE – z ceną niższą od kosztu wytworzenia ciepła w ciepłowni. Kolejnym tematem było wytwarzanie chłodu w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, które zostało przedstawione przez Piotra Andrusiewicza z Enervigo. Jako ostatni w pierwszym Panelu wystąpił dr inż. Andrzej Grzebielec z Instytutu Techniki Cieplnej, a tematem jego prezentacji było zapotrzebowanie na chłód przez budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym.

II PANEL

Drugi panel rozpoczęło wystąpienie dr inż. Agnieszki Jakubiak z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dotyczyło ono dotacji na B+R. Przedstawiona została również oferta wsparcia dla Przedsiębiorców, POIR. Kwestie finansowania inwestycji z środków krajowych, unijnych lub NFOŚiGW przedstawiła Anna Zrobczyńska z firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze. Dr inż. Marcin Lackowski z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk omówił jak działa magazyn zmiennofazowy chłodu zintegrowany z adsorpcyjnym systemem jego generacji. Jako kolejny wystąpił Mateusz Żurek z firmy ILF Consulting Engineers Polska, który przedstawił rozwiązanie zaimplementowane w EC Zabrze, dotyczące odzysku ciepła niskotemperaturowego w elektrociepłowni.

III PANEL

W trzecim panelu dr inż. Mariusz Tańczuk z ECO SA wskazał na możliwość odzysku energii odpadowej z żużla kotła ciepłowniczego. Kolejną prezentację przedstawił Zbigniew Kanatek z PROMAT TOP, zgłębiając temat izolacji mikroporowatych. Kwestie magazynowania i transportu ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych przedstawił Konrad Zdun z firmy Enetech. Odzysk ciepła i kogeneracja były tematem wystąpienia, które wygłosił Jacob Brouwer z Termo2Power.

IV PANEL

Jako pierwszy podczas czwartego panelu głos zabrał Mariusz Piękoś z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, omawiając odzysk energii mechanicznej z sieci ciepłowniczej i zamianę jej na energię elektryczną. W kolejnym wystąpieniu Wojciech Puch z firmy KAEFER S.A., zaprezentował przemysłowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii oparte na odzysku ciepła odpadowego.

 

DEBATA

Podsumowaniem pierwszego dnia był Panel Dyskusyjny. Moderatorem dyskusji był dr hab. inż. Wojciech Bujalski. Udział debacie wzięli (od lewej): Piotr Andrusiewicz, Prezes Zarządu, Enervigo; dr inż. Agnieszka Jakubiak, Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Krzysztof Kwiecień, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych; Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA; Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej.

VI PANEL

W drugim dniu konferencji jako pierwszy wystąpił dr inż. Kamil Futyma z Instytutu Techniki Cieplnej PW, przedstawiając wybrane zagadnienia możliwości zwiększenia elastyczności generacji z bloków ciepłowniczych. Doświadczenia z eksploatacji agregatów adsorpcyjnych na przykładzie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zaprezentował jej przedstawiciel Tomasz Suchodolski. Część merytoryczną zakończył Maurycy Szwajkajzer z firmy ENRECO, prezentując innowacyjne metody produkcji ciepła i chłodu.

WRĘCZENIE NAGRÓD

Po Debacie rozlosowano wśród uczestników nagrody ufundowane przez Wydawnictwo “Nowa Energia”. Nagrody wręczyli Dorota Kubek i Mariusz Marchwiak.

ROZMOWY W KULUARACH

Przerwy pomiędzy panelami były czasem na wymianę doświadczeń i pozyskiwanie nowych kontaktów.

WYCIECZKA TECHNICZNA

W drugim dniu Konferencji odbyła się wycieczka techniczna. Obiektem, który zwiedziliśmy tym razem była Elektrociepłownia w Zielonej Górze oraz obiekty, w których wytwarzany jest chłód z ciepła sieciowego – Centrum Przyrodnicze i Planetarium.

PEŁNA FOTORELACJA

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama