Wydarzenia - relacje

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2019 za nami

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2019, poświęconego wyzwaniom stojącym przed polską energetyką. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu RP, Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska, Andrzeja Adamczyka,  Ministra Infrastruktury, Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Alicję Adamczak,  Prezes Urzędu Patentowego RP, Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Edytę Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pawła Solocha, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Artura Chojeckiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Władysława Dajczaka, Wojewodę Lubuskiego, Dariusza Drelicha, Wojewodę Pomorskiego, Tomasza Hinca, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Zbigniewa Hoffmanna, Wojewodę Wielkopolskiego, Agatę Wojtyszek, Wojewodę Świętokrzyskiego, Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańsk, Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta Olsztyna, Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania, Lucjusza Nadbereżnego, Prezydenta Miasta Stalowa Wola, Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Bogdana Wentę, Prezydenta Miasta Kielce, Hannę Zdanowską, Prezydent Miasta Łodzi.

Szczyt objęty został także Patronatem Honorowym przez: Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajową Izbę Biopaliw, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Politechnikę Gdańską, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polską Izbę Magazynowania Energii, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Pracodawców Pomorza, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą i Związek Powiatów Polskich. 

Szczyt oficjalnie zainaugurował Piotr Naimski – Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który zwracając się do uczestników podkreślił, że Polska stoi obecnie przed kluczowymi wyzwaniami w obszarze energetyki – z jednej strony związanymi z rosnącymi potrzebami energetycznymi i surowcowymi krajowej gospodarki. Z drugiej: koniecznością dywersyfikacji dostaw, dzięki którym będą one nie tylko ciągłe i stabilne, ale także ekonomicznie racjonalne. Pan Minister w swoim wystąpieniu określił także kluczowe obszary rozwoju energetyki na najbliższe lata oraz w perspektywie do 2050 r. 

Po wystąpieniu inauguracyjnym odbyła się prezentacja podróżnika Marka Kamińskiego, który dokonał oficjalnego ogłoszenia najnowszej wyprawy AI No Trace Expedition 2019. W ramach wyprawy Marek Kamiński pokona 30 tyś. km bezemisyjnym samochodem elektrycznym,  do Japonii i z powrotem przez 9 krajów świata. Wyprawa realizowana w duchu No Trace – bez pozostawiania śladów. Marek Kamiński podróżując samochodem elektrycznym, stworzonym z myślą o miastach, chce nam uświadomić, że w taki sposób można przemierzać dalekie i trudne dystanse, a jednocześnie pozytywnie wpływać na otoczenie, chroniąc je przed szkodliwymi śladami ludzkiej działalności. Podróżnikowi w wyprawie towarzyszyć będzie Noa – humanoidalna sztuczna inteligencja, która podczas podróży będzie m.in. dokumentować wyprawę, rejestrować poziomy emisji zanieczyszczeń w poszczególnych krajach,  blogować na mediach społecznościowych oraz rozmawiać z napotkanymi ludźmi na tematy związane z ochroną środowiska. 

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2019 była Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Moderatorem debaty był Andrzej Błach – Counsel, Kancelaria CMS, zaś udział w niej wzięli: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Karin Anderman – Radca Minister, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce, Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce, Ole Egberg Mikkelsen – Ambasador Królestwa Danii w Polsce,  Olav Myklebust – Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Edyta Bielak-Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Początek debaty dotyczył polityki energetycznej Polski do 2040 r., z perspektywy kluczowych kierunków zmian. W szczególności zastanawiano się nad nowym polskim mixem energetycznym zwłaszcza w odniesieniu do roli paliw kopalnych. W tym kontekście prelegenci poproszeni zostali o odniesienie się do kwestii uwarunkowań płynących z pakietu „zimowego” oraz COP24. W dalszej części przeanalizowano perspektywy rozwoju sektora OZE, jak i również miejsca energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej. Zastanawiano się także, czy dywersyfikacja dostaw zwiększających bezpieczeństwo, pozwoli na tańsze pozyskiwanie surowców. Druga część dyskusji dotyczyła kontekstu międzynarodowego, jeżeli chodzi o sektor energii. Odniesiono się więc do priorytetów współpracy w basenie Morza Bałtyckiego (gaz, off-shore, elektroenergetyka, ciepłownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności energetycznej), przyszłym kształtem wspólnego rynku energii i gazu po Brexicie, zapoznano także uczestników Szczytu z doświadczeniami krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii.

Po Sesji Plenarnej odbyła się Debata Oksfordzka pt. „Współpraca energetyczna państw basenu Morza Bałtyckiego”. Moderatorem debaty była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, Ekspert Energetyczny, zaś do debaty zasiedli: Marcin Bruszewski – Członek Zarządu Sekcji Fińskiej (FTG) SPCC, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V., prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska, Daniel Larsson – Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce, Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, Marcin Wiśniewski – Starszy Doradca Handlowy ds. Energetyki i Środowiska, Ambasada Królestwa Danii w Polsce. 

Prelegenci debaty dyskutowali o alternatywnych i sprawdzonych modelach rozwoju rynków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościennych. Starano się także nakreślić potencjalne obszary współpracy pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego oraz ewentualne wspólne projekty i efekty synergii. Zaproszeni goście dyskutowali również o Nord Stream 2 w kontekście możliwych sojuszy dyplomatycznych przeciw temu projektowi, na koniec zaś zastanawiano się nad dalszymi etapami rozwoju off-shore. 

Po Debacie Oksfordzkiej dyskusja podczas Szczytu podzielona została na dwie, równolegle trwające Sesje. W ramach Sesji I odbyły się debaty pt. „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych”, „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze” oraz „Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”.

Panel „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych trendów rynkowych i zmian technologicznych” był moderowany przez Piotra Ciołkowskiego – Partnera w Kancelarii CMS, zaś w dyskusji wzięli udział: Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji, KGHM Polska Miedź S.A., Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A., Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A., Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A., Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC, Artur Różycki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego, Grupa ENERGA, Mariusz Samordak – Dyrektor Sektora Energetycznego w Departamencie Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Magda Taczanowska – Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft Polska, Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A., Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. Uczestnicy debaty odnosili się do zmian strategii grup energetycznych oraz kierunków zmian i tempa ich implementacji. Zastanawiano się także, czy jesteśmy obecnie świadkami kresu dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce. W dalszej części debaty goście panelu analizowali, czy możliwe jest wyważenie potrzeb związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Odniesiono się również do zagadnienia innowacji technologicznych, wspierających zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki. Druga część dyskusji zdominowana została przez temat przyszłych programów inwestycyjnych oraz ich sposobów finansowania. Nakreślono potencjalne synergie energetyki z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu. W tym kontekście nie bez znaczenia był problem uzależnienia polskiej energetyki od systemów wsparcia oraz kwestii Polskiej elektrowni jądrowej (pod kątem dostępnych technologii i kluczowych graczy). Na koniec zapoznano gości Szczytu z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi w polskiej energetyce.

Następny panel nosił tytuł „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze” i  poprowadzony został przez Rafała Hajduka – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Gośćmi biorącymi udział się w debacie byli: Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A.  Zaproszeni goście w pierwszej kolejności omówili nowy system wsparcia kogeneracji z perspektywy oczekiwań i szans rozwoju. W tym kontekście postawiono przed prelegentami nieco kontrowersyjne pytanie: czy współcześnie mamy do czynienia ze schyłkiem kogeneracji węglowej. Chodziło z jednej strony o zainicjowanie dyskusji o efektywnych energetycznie systemach ciepłowniczych, z drugiej miało stanowić wstęp do debaty nad Programem „Czyste powietrze”. Dalsza część panelu poświęcona została m.in. inwestycjom w ciepłownictwie oraz miejscom samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa. Ważnym tematem było także wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa. Na koniec uczestnicy panelu odnieśli się do wpływu programu “Czyste powietrze” na działalność firm sektora ciepłowniczego oraz szans na rozwój ciepłownictwa w mniejszych ośrodkach miejskich i ciepłowniach lokalnych.

Ostatni panel tej sesji nosił tytuł „Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”. Moderatorem debaty był Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią, zaś w roli panelistów wystąpili: Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.; Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych; Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. Prelegenci na początku podzielili się swoimi  wrażeniami i doświadczeniami w związku z wdrożeniem rynku mocy. Podzielono się także opinią na temat przyszłości rynku energii elektrycznej po wprowadzeniu obliga giełdowego.  Goście debaty podjęli też temat wzmocnienia pozycji konsumentów energii elektrycznej oraz ochrony konkurencyjności przemysłu energochłonnego. Ponadto, dyskutowano nad taryfami antysmogowymi i taryfami dynamicznymi. W dalszej części dużo uwagi poświęcono nowym / nowatorskim produktom i usługom implementowanym przez poszczególne spółki w odpowiedzi na roznące zapotrzebowanie rynku, stopień liberalizacji polskiego rynku gazu oraz rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego. Równie kluczową kwestią w dyskusji była dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych. Koniec panelu zdominowany został przez zagadnienia rozwoju nowych segmentów rynku paliw płynnych (elektromobilność, paliwa alternatywne), a także zmian w zakresie utrzymania zapasów obowiązkowych. 

W ramach Sesji II odbyły się panele: „Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko”, „Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania”, „Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse”. Panel pt. „Gospodarka 4.0 – przemysł i środowisko”, moderowany był przez Marka Króla – Radcę Prawnego i Partnera w Kancelarii MAGNUSSON, zaś w dyskusji wzięli udział: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Tomasz Kozar – Cloud Technology Strategist, Microsoft Polska; Maciej Martyniuk – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Ziółkowski – Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego. Początek debaty otworzyło pytanie o skalę zaawansowania programu Gospodarka 4.0 po trzech latach jego trwania. Stanowiło to wstęp do nakreślenia pojęcia innowacyjności – jako rozwiązań o charakterze przełomowym, czy raczej jako rozwój przez optymalizację. Następnie zastanawiano się nad możliwościami budowania innowacyjności w Polsce: w kontekście dynamiki otoczenia regulacyjnego i bezpieczeństwa projektów inwestycyjnych oraz roli Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych. Uczestnicy debaty odnieśli się także do problemu funkcjonowania gospodarek narodowych w czasach globalnej konkurencji oraz czynnika środowiskowego, jako istotnego elementu gospodarki przyszłości. 

Kolejny panel, zatytułowany „Rozwój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, nowe wyzwania” moderowany był przez dr hab. Jakuba Pokrzywniaka – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Natomiast ekspertami  biorącymi udział w debacie byli: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE “ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz Mucha – Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Marian Żołyniak – p.o. Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zaproszeni paneliści omówili na początku programy inwestycyjne Operatorów Systemu Przesyłowego gazowego i elektroenergetycznego z perspektywy kluczowych projektów i stanów ich zaawansowania. Jednocześnie odniesiono się do transgranicznych projektów sieciowych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Kolejnym elementem dyskusji, był temat inwestycji sieciowych realizowanych przez OSD. Jednym z ciekawszych projektów, na jaki zwrócili uwagę prelegenci były te dotyczące magazynowania gazu ziemnego, infrastruktury magazynowej energii elektrycznej oraz inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej oraz paliw ciekłych (w tym zwiększenie zdolności magazynowych ropy i paliw ciekłych). Na koniec odniesiono się do zagadnienia finansowania inwestycji infrastrukturalnych i modeli prowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Ostatni panel drugiej Sesji był zatytułowany: „Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury energetycznej i energii – zagrożenia i szanse”. Kazimierz Krupa – Niezależny publicysta był moderatorem debaty, zaś jako prelegenci wystąpili: Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, sektor Budowlany, Medyczny i PPP, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Rafał Kaszubowski – Prezes Zarządu, EIB; Andrzej Wach – Doradca Zarządu, PORR Polska S.A.; Grzegorz Mendelowski – Wiceprezes Zarządu, ELBUD Katowice; Jan Piotrowski – Prezes Zarządu, Eltel Networks Energetyka S.A. Prelegenci rozpoczęli dyskusję od omówienia stanu infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem potrzeb, szans i zagrożeń. Ponadto odniesiono się do problemu zaburzenia płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów oraz nieprzewidywalnego wzrostu kosztów i waloryzacji wynagrodzeń. Następnie przeanalizowano nowe Prawo Zamówień Publicznych w odniesieniu do sektora energetycznego, przedyskutowano również temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w obszarze energii. Na koniec prelegenci omówili szeroko rozumianą rolę banków i firm ubezpieczeniowych w procesie realizacji inwestycji energetycznych i środowiskowych.

Na zakończenie pierwszego dnia debat odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została wręczona Michałowi Kurtyce, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska za skuteczne przewodzenie polskiej prezydencji podczas COP24 oraz osobiste zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu, Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie województwa pomorskiego, poprawy efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego regionu, także poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego, Filipowi Grzegorczykowi, Prezesowi Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów branży energetycznej w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski na arenie międzynarodowej, Ministerstwu Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu Królestwa Danii za podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, a także zacieśnienie współpracy w obszarze energii i transformacji energetycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii, GAZ-SYSTEM S.A. za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe, PKN ORLEN S.A. za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez dywersyfikację źródeł zakupu ropy naftowej oraz rozwój segmentu upstream.

W drugim dniu OSE GDAŃSK 2019 odbyły się trzy panele dyskusyjne: „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.”, „Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej”, „Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju”.  Debatę „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.” poprowadził Zbigniew Canowiecki – Prezydent, Pracodawcy Pomorza, zaś do debaty zostali zaproszeni: Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Miasto Gdańsk; Ryszard Kuć – Wiceprezydent Olsztyna; Józef Neterowicz – Ekspert, Związek Powiatów Polskich; Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Szpitali Pomorskich; Krzysztof Szymański – Dyrektor Biura Public Relations, Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.; Robert Wróbel – Starosta Powiatu Legionowskiego. Uczestnicy panelu rozpoczęli od omówienia tematu współpracy i wsparcia samorządów przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Następnie odniesiono się do zagadnienia komunikacji w projektach infrastrukturalnych – syndrom NIMBY w polskich realiach społecznych i prawnych (mający wpływ na realizację projektów inwestycyjnych szczególnie w świetle współpracy z mieszkańcami i samorządowcami). Nie bez znaczenia był także temat energetyki rozproszonej i skutków nowej polityki energetycznej dla samorządów, w tym podłączenia OZE do sieci  w kontekście konkurencji i bezpieczeństwa systemu. W dalszej kolejności omówiono przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi, bazując na doświadczeniach Gdańska. Na koniec podjęto zagadnienie inwestycji w służbie zdrowia na przykładzie szpitali w trójmieście. W konkluzji uczestnicy podkreślali nie tylko konieczność bliskiej współpracy pomiędzy wykonawcami inwestycji i samorządami ale również pomiędzy władzami centralnymi a samorządami.

Kolejny panel, zatytułowany „Polska energetyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej” poprowadzony został przez Macieja Stryjeckiego – Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, zaś w roli prelegentów wystąpili: Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Mariusz Wójcik – Koordynator Projektu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Uczestnicy dyskusji starali się w pierwszej kolejności nakreślić miejsce energetyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Następnie odniesiono się do kwestii przyszłości sektora wydobywczego i jego aliansu z energetyką konwencjonalną. Prelegenci zwrócili także uwagę na elektromobilność, która staje się coraz ważniejszym elementem rozwoju rynku OZE. W drugiej części panelu starano się nakreślić potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, odniesiono się także do szans rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uczestnicy podkreślali także konieczność wprowadzenie jednej spójnej i perspektywicznej polityki energetycznej Państwa, która nie zmieniała by się z każdym nowym rządem i stanowiła spójną, długoterminową i niezmienną bazę dla projektów inwestycyjnych.

Ostatni panel nosił tytuł „Morska Energetyka Wiatrowa elementem strategii energetycznej i gospodarczej kraju” i  moderowany był również przez Macieja Stryjeckiego, w roli prelegentów zaś wystąpili: Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Dominik Gajewski – Ekspert ds. Energii i Klimatu, Konfederacja Lewiatan; Maciej Grajewski – Dyrektor Komunikacji i PR , GSG Towers Sp. z o.o. & Stocznia Gdańsk S.A.; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Marcin Horała – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Anna Wiosna – Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i współpracy z Klientami Strategicznymi, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A. Debata rozpoczęła się od omówienia miejsca MFW w planie zagospodarowania obszarów morskich. Rozpatrywano także kluczowe bariery w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych oraz możliwości przyłączeniowych, jeżeli chodzi o sieci morskie. Na koniec dyskutowano na temat łańcucha dostaw i local content oraz systemów wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Uczestnicy zgodnie doszli do konkluzji że off-shore stanowi wielką szansę zarówno dla polskiej energetyki i polskich producentów poszczególnych komponentów turbin lecz również dla całej polskiej gospodarki (w kontekście rozwoju  know-how, zatrudnienia oraz wpływów do budżetu Państwa).

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2019 pragnie szczególnie podziękować Partnerom Głównym: TAURON Polska Energia S.A. oraz Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A., Partnerom: Agencji Promocji Inwestycji Sp z o.o., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, BELSE Sp. z o.o., ENEA S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Gaz-System S.A., Grupie GPEC, KGHM Polska Miedź S.A., Grupie LOTOS S.A., Microsoft Polska, PERN S.A., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., Urzędowi Dozoru Technicznego, Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka komandytowa, Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki Miastu Gdańsk, Sponsorom: Bankowi Ochrony Środowiska S.A., Grupie ENERGA, Energoprojekt Poznań S.A., innogy Polska S.A. Pragniemy także podziękować za współpracę Samorządowi Województwa Pomorskiego, Kancelarii CMS, Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, Pracodawcom Pomorza, Związkowi Miast Bałtyckich, Związkowi Miast i Gmin Morskich oraz firmie UpLive.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: TVP 3 Gdańsk, Portalowi BiznesAlert, Magazynowi Biomasa, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi CEO.com.pl, Portalom z Grupy Xtech: energetykacieplna.pl. elektroinzynieria.pl, srodowisko.pl, Czasopismu Energetyka Wodna, Portalowi Energetykon.pl, Portalowi ESCO w Polsce, Portalowi Investing.com, Portalowi Inzynieria.com, Magazynowi Law Business Quality, Czasopismu Nowa Energia, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Portalowi Nuclear.pl, Magazynowi OZEON, Portalowi Polish Market Online, Polskiemu Radiu 24, Radiu Gdańsk, Magazynowi Smart Grids Polska, Portalowi Teraz Środowisko, Portalowi Trendy w Energetyce, Warsaw Business Journal, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Źródło: Europejskie Centrum Biznesu

Tagi

Działy

Reklama