Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący realizacji umów na zakup gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2018 r.

Informacje należy przesyłać w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału.

Prezes URE przypomina przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotom dokonującym przywozu gazu ziemnego o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z art. 49c ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne.

Informacje dotyczące prawidłowego złożenia sprawozdania oraz formularz znajdują się pod poniższym linkiem:

Działy

Reklama