Ochrona środowiska

O Czystym Powietrzu i gospodarce odpadami

„Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki” – pod takim hasłem przewodnim przebiegła XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Głównym gościem tego wydarzenia był Minister Henryk Kowalczyk, który wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat poprawy jakości powietrza. Obecny na Kongresie był również Wiceminister Sławomir Mazurek. Tego samego dnia Minister Środowiska uczestniczył także w debacie w Krajowej Izbie Gospodarczej, które dotyczyło usprawnienia sektora gospodarki odpadami.

Potencjał rynku ciepła i implikacje Programu „Czyste Powietrze”

Podczas debaty z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w Program Czyste Powietrze minister Henryk Kowalczyk podkreślał, że wielomilionowe fundusze na rzecz termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego.

Podstawowym celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę źródeł ciepła – mówił Minister Henryk Kowalczyk.

Jeśli dotacje w ramach Programu Czyste Powietrze przyczynią się do termomodernizacji ponad 4 mln domów, wtedy z pełną odpowiedzialnością będziemy mogli ogłosić sukces. Już teraz jesteśmy na dobrej drodze, aby poprawić w ciągu 10 lat jakość powietrza w Polsce – dodał.

Gospodarka odpadami

Z kolei podczas wydarzenia w Krajowej Izbie Gospodarczej istotnym tematem była kwestia zmian w zakresie gospodarowania odpadami. W trakcie panelu dyskusyjnego prelegenci szczególnie wskazywali, że przy wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami w wielu gminach zbyt mało poświęcono uwagi efektywności budowanego systemu. W to miejsce przez kilka lat samorządy kładły nacisk na najniższą cenę bez zapewnienia odpowiedniej kontroli w zakresie gospodarowania odpadami i faktycznej realizacji celów zapisanych w dyrektywach oraz ustawie.

Gminy posiadają szereg możliwości podejmowania działań w kierunku zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Dlatego Ministerstwo Środowiska rekomenduje władzom samorządowym podwyższenie stopnia selektywnej zbiórki odpadów – powiedział Minister Kowalczyk.

Im większy strumień odpadów podlega odzyskowi, tym mniej odpadów zmieszanych jest deponowanych na składowiskach, na co wpływa opłata za korzystanie ze środowiska – dodał Minister.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama