Giełdowa Izba Rozrachunkowa

Zmiany w regulacjach IRGiT

IRGiT przeprowadza wdrożenie mechanizmu aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności oraz prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne na rachunek spółek z grupy.  Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Szczegółowych Zasad Rozliczeń i Rozrachunku rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Zmiany wchodzą w życie w dniu 10 […]

Rozliczenia na giełdowym rynku gazu w rękach IRGiT

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesów rozliczeniowych na giełdowym rynku gazu, współtworzonym przez GAZ-SYSTEM S.A. i Towarową Giełdę Energii S.A. Giełdowa Izba Rozrachunkowa, prowadzona przez IRGiT, jest przygotowana na rozliczanie nowego rynku, który zostanie uruchomiony dla odbiorców hurtowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w pierwszej połowie 2012 r. Posiadane przez IRGiT […]

Czasowa obniżka opłat rozliczeniowych w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej KDPW

Od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. obniżone zostały opłaty rozliczeniowe Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych(GIR KDPW). Zadaniem Izby jest rozliczanie i rozrachunek oraz zabezpieczanie transakcji na poee – Rynku Energii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (poee RE GPW). Opłata rozliczeniowa na rynku kasowym w okresie obowiązywania czasowej obniżki wyniesie […]

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć