OZE

OZE

Fortum zainstaluje największy w krajach nordyckich akumulator wspierający stabilność sieci

W elektrowni wodnej Fortum Forshuvud w szwedzkim Dalälven zostanie zamontowany największy w krajach nordyckich akumulator, którego zadaniem będzie nie tylko magazynowanie energii, ale także wspieranie stabilności sieci. System ma moc 5 MW i zdolność magazynowania 6,2 MWh. Cały system kosztuje ok. 3 mln euro. – Akumulatory są wykorzystywane głównie do przechowywania energii. Teraz chcemy jednak […]

Wyniki trzech aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych 15, 19 i 20 listopada 2018 r.

W dniach 15, 19 i 20 listopada 2018 r., zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z 2 października 2018 r., przeprowadzono 3 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 15 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/9/2018”. W aukcji mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie […]

Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe

Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18% do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce. W ramach inwestycji […]

NIK i GUS mówią, że mamy problem z rozwojem OZE w Polsce, a Ministerstwo Energii nie widzi żadnego problemu

Prezes IEO, Grzegorz Wiśniewski na blogu przedstawił porównanie trzech stanowisk dot. rozwoju OZE w Polsce: raportu Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz stanowiska Ministerstwa Energii (ME). Zaledwie dzień po publikacji raportu przez NIK „Rozwój sektora OZE”, także GUS opublikował branżowy raport „Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r.” Choć statystyka z […]

Sławomir Zawada został nowym Prezesem PGE Energia Odnawialna

W dniu 16 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Pana Sławomira Zawadę na funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna. Sławomir Zawada jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w […]

Działania Ministerstwa Energii na rzecz rozwoju OZE

Dzięki licznym działaniom obecnego rządu udało się nadrobić opóźnienia w sektorze energetyki odnawialnej oraz przyspieszyć jego rozwój. Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 14 lipca 2018 r. (ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018 […]

Enefit Green uzyskał zgodę urzędu ds. konkurencji na zakup Nelja Energia

Enefit Green, spółka z Grupy Eesti Energia, otrzymał zgodę Estońskiego Urzędu ds. Konkurencji, na sfinalizowanie przejęcia Nelja Energia, producenta energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Akwizycja jest zgodna ze strategicznym celem Eesti Energia, zakładającym zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. – Naszym celem na 2022 r. jest wytwarzanie 40% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i […]

Zielona energia dostała zadyszki

Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 r. wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11% i był najniższy od 2013 r. W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które mają […]

Trzeci kwartał pod znakiem znaczącej poprawy wyników Polenergii

Polenergia S.A. największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna po trzech kwartałach 2018 r. osiągnęła blisko 2,6 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła blisko 122 mln PLN, a skorygowany zysk netto 8,5 mln PLN. Wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno w trzecim kwartale, jak i narastająco po trzech kwartałach 2018 r. w porównaniu z analogicznymi okresami ub. r.; […]

Fortum inwestuje w OZE

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii to jeden z głównych kierunków rozwoju Fortum. Inwestycje na rynku OZE są lub będą prowadzone w najbliższym czasie na trzech rynkach. W ostatnich miesiącach w Szwecji uruchomiono farmę wiatrową Solberg, w fińskim Espoo rusza budowa ekologicznej ciepłowni opartej na biopaliwie, spółka szykuje się również do inwestycji w czarnogórskim Ulcnij, […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć