Edukacja

Edukacja

Razem damy moc odpadom!

15 września 2023 r., godz. 9, SP 59 w Szczecinie. Prawie 200 uczniów i ich nauczyciele. Na wyposażeniu rękawice, worki i chwytaki. Cel? Posprzątać wokół swojej szkoły a zebrane śmieci przekazać EcoGeneratorowi, który jeszcze tego samego dnia zamieni je w dobrą energię dla miasta. Taki jest ramowy plan wspólnych działań w ramach akcji „Sprzątanie świata”, […]

Nowoczesna klasopracownia od TAURONA w Mysłowicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach rozpoczęli naukę w nowej, multimedialnej klasopracowni stworzonej dzięki wsparciu TAURONA. Sala edukacyjna do nauki przedmiotów ścisłych powstała w ramach projektu „Zielone Laboratoria TAURONA”. – „Zielone Laboratoria TAURONA” to program, którego celem jest zapewnienie uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Dzięki projektowi, TAURON […]

Zielone Laboratorium na nowy rok szkolny

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach od nowego roku szkolnego będą uczyć się przedmiotów ścisłych korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Klasopracownia powstała w ramach Zielonych Laboratoriów TAURONA. – Zielone Laboratoria TAURONA to tworzenie nowoczesnych klasopracowni do nauki przedmiotów ścisłych, gdzie proces budowania umiejętności jest zintensyfikowany, bo wiedza z tablicy natychmiast jest […]

Energetyczne dzieła sztuki

Rumia zyskała nową galerię sztuki, umiejscowioną… na stacjach średniego napięcia. Dzięki współpracy Samorządu i ENERGA-OPERATOR ściany obiektów elektroenergetycznych pokryły wykonane przez artystów kolorowe obrazy. Takich malowanych stacji łącznie jest już 17.  – Bardzo się cieszę, że możemy zmieniać Rumię, łącząc estetykę z edukacją. Robimy to, by jeszcze mocniej zaangażować mieszkańców w działania związane z segregacją […]

Trwa rekrutacja na kursy zawodowe w Centrum Rozwoju Kompetencji

Jesienią w Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej rozpoczną się kwalifikacyjne kursy zawodowe. CRK funkcjonuje od września 2021 r. Jest wspólną inicjatywą samorządu województwa i PGE. Powstało w odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników związanych z energetyką konwencjonalną. Centrum Rozwoju Kompetencji oferuje rozwijanie kwalifikacji w przyszłościowych kierunkach związanych z energetyką. Do […]

PEJ i PW podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni. To kolejna tego typu umowa inwestora odpowiedzialnego za budowę i późniejszą eksploatację elektrowni jądrowych, […]

Bogdanka wspiera bezpieczeństwo

Ub. r. w Bogdance zamknął się rekordowymi inwestycjami w poprawę bezpieczeństwa pracy. Wydatki na BHP sięgnęły blisko 195 mln zł. Oprócz inwestycji w sprzęt, szkolenia i środki ochrony osobistej, Bogdanka prowadziła liczne działania edukacyjne i informacyjne. W br. prace nad poprawą warunków BHP w kopalni będą kontynuowane. Właśnie startuje nowa kampania pt. „ZERO TOLERANCJI dla […]

PGE Dystrybucja wspiera rozwój kształcenia zawodowego

PGE Dystrybucja, Powiat Niżański oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków podpisały porozumienie partnerskie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”. Współpraca ma na celu rozwój potrzeb kadrowych w branży energetycznej, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu. Jest to kolejny etap projektu realizowanego w ramach konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, […]

Stowarzyszenie IdeaTECH z dotacją NFOŚiGW na kampanię edukacyjną z zakresu efektywności energetycznej i OZE

Ogólnopolski projekt edukacyjny pn. „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE”, promujący racjonalne gospodarowanie energią oraz odnawialne źródła energii, zostanie wsparty dotacją w wysokości ponad 1 mln zł z programu NFOŚiGW Edukacja ekologiczna. Beneficjentem jest Stowarzyszenie IdeaTECH. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w czerwcu br. Kampania, której głównym […]

Szkoda prądu – także w wakacje

Letnie miesiące sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu i wyjazdom. Warto zadbać o to, by w tym okresie nasz dom i jego wyposażenie nie pochłaniały niepotrzebnych ilości energii elektrycznej. Dlatego E.ON Polska przygotował wakacyjną wersję kalkulatora online – Szkoda Prądu. Okres wakacyjny, wbrew pozorom, często wiąże się z wyższym zużyciem energii elektrycznej. Możemy dłużej cieszyć się […]

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć