Ciepłownictwo

Ciepłownictwo

Nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracji

25 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadza nowy system wsparcia w formie premii gwarantowanej dla określonych rodzajów jednostek kogeneracji. Przepisy ustawy zostały zmienione nowelizacją, która weszła w życie w dniu 20 marca 2019 r. W Informacji Prezesa URE nr 35/2019 przedstawione zostały zasady funkcjonowania […]

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym Fortum promuje czystą energię

Inwestowanie w czyste technologie energetyczne jest koniecznością i wyzwaniem dla gospodarki ‒podkreślali uczestnicy trwającego właśnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jednym z najważniejszych tematów kongresu jest energetyka. Fortum jest europejskim liderem wdrażania czystych rozwiązań w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Spółka była jednym z prekursorów poważnej debaty na temat znaczenia czystego powietrza oraz o wyzwaniach […]

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie

W zakończonym właśnie sezonie zimowym firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie, dostarczyła łącznie ok. 1,455 mln GJ ciepła. Inwestycje przeprowadzone w mieście objęły między innymi modernizację sieci oraz podłączanie nowych obiektów i kosztowały łącznie ok. 5,8 mln zł. Od października minionego roku do marca br. Fortum dostarczyło w Częstochowie łącznie ok. […]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. uruchomiono postępowanie kwalifikacyjne na: Prezesa Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie, Członka Zarządu – Wiceprezesa ds. Technicznych Spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie, Członka Zarządu – Wiceprezesa […]

Czyste powietrze dla Przemyśla – Prezydent podpisał porozumienie z PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, zainwestuje w rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie Przemyśla. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, przedstawiciele Zarządu PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki i Dawid Jaworski oraz przedstawiciele Zarządu MPEC w Przemyślu – Kazimierz Stec i Maciej Patoczka. Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w […]

GPEC – zmiany w strukturze Zarządu

Zarząd GPEC Sp. z o.o. jest obecnie dwuosobowy. Rolę Prezesa Zarządu pełni Marcin Lewandowski, który do tej pory był Członkiem Zarządu, natomiast Anna Jakób pozostała na zajmowanym stanowisku Członka Zarządu. Karsten Rogall, który do tej pory był trzecim Członkiem Zarządu, z racji innych funkcji pełnionych w Grupie Leipziger, do której należy GPEC, nie będzie zasiadał […]

PGE Energia Ciepła: innowacje sprawdzamy w praktyce

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, planuje przeznaczyć kilka mln zł na badania i rozwój w obszarze poprawy efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji ciepła. Do tej pory Spółka zrealizowała już kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych, które mają zastosowanie w codziennej eksploatacji elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Działalnością badawczo-rozwojową w PGE Energia Ciepła zajmuje się Departament Badań […]

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42 i 412). Głównym celem projektowanych rozporządzeń jest zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi można przekazywać do 10 […]

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców działania 1.5 POIiŚ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wnioskodawców konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na szkolenie w dniu 15.05.2019 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102, w godz. 9.00-14.00, […]

Minister Krzysztof Tchórzewski z wizytą na budowie nowego bloku Elektrociepłowni Żerań

– Inwestycja wykorzystująca najnowsze technologie postępuje zgodnie z planem, co oznacza, że już wkrótce zaczną działać nowoczesne rozwiązania, spełniające wysokie normy środowiskowe – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w trakcie konferencji podsumowującej prace przy budowie nowego bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Żerań. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podczas swojej wizyty w Elektrociepłowni Żerań wskazał, że wszystkie kluczowe etapy […]

Reklama

Partnerzy działu

Newsletter

Warto zobaczyć