Elektroenergetyka

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu: we wrześniowej aukcji CHP i naborze na premię kogeneracyjną indywidualną do rozdysponowania blisko 21 mld zł

We wrześniu Prezes URE przeprowadzi dwa postępowania związane z promowaniem wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Między 16 a 18 września br. odbędzie się trzecia w 2024 r. aukcja CHP (ang. Combined Heat and Power) dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji. Natomiast tydzień później, między 24 a 28 września, odbędzie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną.

W trzeciej z czterech przewidzianych na 2024 r. aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości 3,7 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż 23 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska[1], wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 324,42 zł/MWh i jest o 66,41 zł niższa niż w 2023 r. W aukcji mogą wziąć udział nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji, o mocy od 1 do 50 MW.

Sesja aukcji nr ACHP/3/2024 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi w poniedziałek 16 września o godz. 8:15, a zamknięcie w środę 18 września o godz. 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 r., aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie URE, gdzie dostępne jest również ogłoszenie o aukcji.

Tydzień później rozpocznie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, oznaczony jako NCHP/2/2024, który zostanie otwarty 24 września 2024 r. o 8:15, a zamknięty 26 września 2024 r. o 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, on także zostanie przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Podobnie jak uczestnicy aukcji, zainteresowani wytwórcy muszą najpierw uzyskać decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w naborze[2]Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

W drugim i zarazem ostatnim zaplanowanym na 2024 r. naborze na premię kogeneracyjną indywidualną maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią, wynosi 72 TWh, a maksymalna wartość tej premii to blisko 17,3 mld zł.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej dostępny jest  również formularz oferty dla podmiotów zamierzających ubiegać się o wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej indywidualnej.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80% podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50% sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30% wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 r. wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, oparty na jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naborze.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Pierwszy w 2024 r. nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, który został przeprowadzony w marcu tego roku, nie został rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania.
  • W pierwszej tegorocznej aukcji na premię kogeneracyjną, przeprowadzonej w marcu br., nie wyłoniono zwycięzców, pomimo jej rozstrzygnięcia. W drugiej aukcji przeprowadzonej w czerwcu złożono cztery zwycięskie oferty, którym przyznano wsparcie w łącznej wysokości ponad 163,65 mln zł.

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2277).
[2] Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2024 r. poz. 639).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama